Rödakorsvärdar
Både Lena Nyrén och Margareta Krafft är idag pensionärer men har tidigare arbetat med pedagogiska och sociala yrken. – Det känns meningsfullt att fortsätta träffa och kunna hjälpa människor, säger Lena.
Foto:

Österlengymnasiet
I årskurs ett på el- och energiprogrammet får eleverna lära sig grunderna i styrteknik. Alexander Andersson visade programmering av PLC-system.
Foto:

Lässatsning
Förskoleklass A samlas nyfiket runt skolbibliotekarien Gunilla Arvidsson, när de för första gången besöker Simrislundsskolans nya och efterlängtade skolbibliotek. Barnen har många frågor och Gunilla Arvidsson har svar på dem alla.
Foto:

Nytänk
Att odla granar och sedan sälja dem på nätet är en tanke som har grott ganska länge hos Anders Johnsson på Stockeboda gård. Bokstavligen. Det tar nämligen ungefär åtta år för en kungsgran att nå säljbar höjd. Målet är att 80–85 procent av granarna ska hålla tillräckligt hög kvalitet för att säljas, men till nätförsäljningen plockas endast de absoluta topprocenten ut.
Foto:

Boksläpp
Hälften av Österlenakademiens för närvarande 16 ledamöter, med ordförande Ola Ohlsson i spetsen, deltog vid bokreleasen av tredje gemensamma alstret "Personligt öster om leden". Akademien har 18 stolar, men nyligen bortgångna paret Holms platser har ännu inte hunnit fyllas. Det är också till dem den nya boken är tillägnad.
Foto: