Henrik Larsson och Gustav Jönsson är nya krögare på golfrestaurangen i Tomelilla och har också god hjälp av kocken Jonas Sundström. Här förbereder de rätterna till lunchserveringen. I höst ansluter även kocken Mikael Sundin.
Foto:
Krogliv

Fredagen den 8 mars står Freezonen för sjätte året i rad som huvudarrangör för Internationella Kvinnodagen i sydöstra Skåne. I år med hedersutställning "I Kims fotspår" som visar ett urval av korta texter från reportage som gjorts i 12 olika delar av världen.
Foto:

Nybyggt
Tvärpilen började byggas hösten 2016 och i april 2017 stod de första marklägenheterna klara. Det som återstår att byggas är fem gathus och, som en sista etapp, ytterligare sex marklägenheter.
Foto: