Arkitekturpris till Brantevikshus

Simrishamn Artikeln publicerades

Simrishamns kommuns arkitekturpris går i år till Brantevik 28:11, Råvägen 22 i Brantevik.

Det är tre byggnader - fritidshus, ateljé och gästhus - som premieras för sin utformning. Motiveringen till premieringen lyder: ”För intressanta och tilltalande byggnader med fantasirik gestaltning där husens karaktärsdrag med olika utformning och utseende upplevs som arkitektoniskt samhöriga”.

Prisutdelningen äger rum lördagen den 10 november klockan 10.00 och utdelningen sker på plats i Brantevik. Inblandade och ansvariga för projektet är: Lena Simonsson Berge - fastighetsägare, Maria Leinonen och Tommy Leinonen - tidigare fastighetsägare, Pontus Westerström – byggherre, tidigare fastighetsägare, utformare/byggare i samarbete med Christer Svensson arkitektkontor, Kullavik

Prisgruppen/juryn är politikerna i presidieberedningarna i Byggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.