Bidrag till museet

Ystad Artikeln publicerades
Foto: Malin Palm

Hasse & Tagemuseets vänner har blivit beviljade ett bidrag på 100 000 kronor från Crafoordska stiftelsen. Medel som bland annat ska gå till en separatutställning i kafélokalen på Bangatan 2. Separatutställningen ska bland annat visa de autentiska kostymer som man har från en del av Hasse & Tages filmer och revyer. Man vill också åtgärda lokalen för att kunna använda den på ett bättre sätt än idag. Det var också därför föreningen ansökte om bidrag från stiftelsen.