Borrby kyrka åter i bruk

Insidan Artikeln publicerades
Foto:Emma Lawesson

Söndagen den 18 mars tas Borrby kyrka åter i bruk efter drygt ett års stängning. Det blir med en musikgudstjänst klockan elva.

Kyrkan har varit stängd i drygt ett år. Det var en storm som efter jul 2016 skadade ett av småtornen på spiran. Vid besiktning framkom att hela tornspiran behövde demonteras, vilket gjordes under 2017.

I gudstjänsten medverkar Jörgen Åkesson på trumpet. Det blir sång av SPF Pilevallens kör samt Sisselakören. Prosten Åke Appelgren, kyrkoherde Eva Asp och komminister Kerstin Graff leder gudstjänsten tillsammans.

När det högtidliga ibruktagandet är gjort väntar våfflor i församlingshemmet, där det också blir information om tornet och planerna framöver.