Byhistoria detaljrikt kartlagd

Insidan Artikeln publicerades
Acke Ericssons efterforskningar ligger till grund för ett nytt uppslagsverk om Eljaröd. Djupdykningen i arkiven har varit givande även för författaren själv, som har funnit många för honom tidigare okända släktingar.
Foto:Johan Bentzel
Acke Ericssons efterforskningar ligger till grund för ett nytt uppslagsverk om Eljaröd. Djupdykningen i arkiven har varit givande även för författaren själv, som har funnit många för honom tidigare okända släktingar.

Acke Ericsson har grävt i arkiven och skapat ett register över 11 000 personer som har bott i Eljaröd de senaste 366 åren. Det digra arbetet påbörjades redan för över 50 år sedan och har nu blivit en bok, som släpps i dagarna.

Redan under uppväxten i Eljaröd började Acke Ericsson att intressera sig för byns historia och de personer som har format trakten. Han lyssnade fascinerat på sin morfars berättelser och hann också intervjua den gamle mannen innan han gick bort 1967.

– Min morfar var fjärdingsman och dessutom kyrkvaktmästare, så han hade en intim kunskap om människorna i byn.

Acke Ericsson har fortsatt att på egen hand forska kring bygden, särskilt under de senaste tre åren. Efter pensioneringen från bibliotekariejobbet i Malmö har han haft tid att dyka riktigt djupt ner i arkiven, med målet att förteckna vilka människor som har funnits i Eljaröd från 1651 fram till nu.

  – Släktforskare som hamnar här i Eljaröd kommer inte längre än till 1875, för då brann kyrkböckerna upp. Jag har försökt lösa det problemet. För att hitta personer som bodde här före 1875 har jag fått leta i mantalslängder, bouppteckningar, lagfarter och jordeböcker. Jag har registrerat alla som jag har kunnat hitta. Det är naturligtvis bara en bråkdel av dem som har levt här, för de flesta har ju varit för obetydliga för att finnas med i dokumenten.

  Men Acke Ericsson har ändå funnit 11 000 personer som har bott och verkat i Eljaröd de senaste 366 åren. Han har dessutom kopplat samman dem med gårdarna och husen och kan därmed också peka ut vilka som har bott var.

  Alla fakta har samlats i en rykande färsk bok, som bör stå i varje bokhylla i byn.

  – Det är ingen bok som man läser från pärm till pärm, utan det är ett uppslagsverk, helt enkelt, säger Acke Ericsson.

  Boksläppet firas på bygdegården den 28 juli klockan 16–18.

  Text och bild: Johan Bentzel