Diskussionen om ett Teknikcollege på Österlen fortsätter

Tomelilla Artikeln publicerades
Politiker och representanter från den lokala industribranschen bjöds förra veckan in till frukostmöte på Tryde 1303 för att diskutera kompetensförsörjningen till industrin.
Foto: Hannah Andersson
Politiker och representanter från den lokala industribranschen bjöds förra veckan in till frukostmöte på Tryde 1303 för att diskutera kompetensförsörjningen till industrin.

Förra onsdagen samlades representanter från den lokala industribranschen och politiker på Tryde 1303 för ett uppföljningsmöte till branschfrukosten i våras, där frågan om att starta ett Teknikcollege på Österlen lyftes för första gången.

I maj tog Anders Throbäck, ombudsman på IF Metall, initiativet att bjuda in till branschfrukost i Tryde för att diskutera kompetensbehovet inom den lokala industrin och lyfta frågan om ett Teknikcollege på Österlen. ((Vilket du kan läsa mer om här)) Intresset visade sig vara stort och i samband med mötet bildades en arbetsgrupp som fick i uppdrag att kartlägga behoven och undersöka förutsättningarna för uppstarten av ett Teknikcollege. Förra onsdagen bjöd gruppen in till ett uppföljningsmöte och den här gången stod de ledande politikerna i Simrishamns, Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommun på gästlistan.

– De ledande politikerna från samtliga fyra kommuner dök upp, vilket vi är väldigt glada för, säger Anders på pressträffen efter mötet.

Arbetsgruppen har, sedan den bildades i maj, tittat på kompetensbehovet i området.

– Vi har gjort en undersökning med 17 medverkande företag, verksamma i sydöstra Skåne och med sammanlagt omkring tusen anställda, som visar en stor kompetensbrist, berättar Michael Fogelström, projektledare. Vår undersökning pekar på att ungefär 150 kollektivanställda och närmare 90 tjänstemän skulle behöva nyanställas inom fem år. Vår målsättning är att få igång ett Teknikcollege till hösten 2020, och att de första eleverna examineras från utbildningen 2023, för att möta det behovet.

Michael Fogelström och Anders Throbäck har båda varit engagerade i den arbetsgrupp som bildades efter det första frukostmötet i maj.
Foto: Hannah Andersson
Michael Fogelström och Anders Throbäck har båda varit engagerade i den arbetsgrupp som bildades efter det första frukostmötet i maj.

En god förebild är det Teknikcollege som startade i Hässleholm 2015.

– I Hässleholm har de lyckats etablera en utbildning som har fullt söktryck varje år och kommunen tycker att projektsatsningen varit så framgångsrik att de beslutat att göra den permanent, säger Michael och berättar att hans arbetsgrupp även besökt Teknikcollege i Trelleborg som varit igång sedan 2008.

Michael menar att femton elever per årskurs på ett Österlenbaserat college skulle vara ett rimligt antal. De skulle inte bara garanteras arbetsplatsförlagt lärande under sin utbildning, utan även väldigt goda chanser till anställning efter utbildningen. En utmaning som gruppen dock är väl medveten om, är de fördomar som finns om branschen.

– Det gäller att slå hål på fördomarna om att industriyrket är smutsigt och arbetsamt, säger Anders. Att få både föräldrar och ungdomar att förstå hur branschen utvecklats med industrirobotar och en arbetsmiljö som i många fall kan jämföras med kontorsmiljö.

Arbetsgruppen har även tittat på kostnaderna för att driva ett Teknikcollege.

– Enligt vår preliminära beräkning skulle kostnaden landa på omkring 4 miljoner för en treårsperiod, säger Michael. Varje kommun skulle behöva göra en investering på en kvarts miljon per år, men kommunerna kommer inte vara ensamma i att satsa pengar.

– På dagens möte ställde vi frågan om företagarna skulle kunna tänka sig att investera i ett Teknikcollege och fick ett rungande ja till svar, berättar Anders. Och med ett beslut från kommunerna öppnas även möjligheterna att söka pengar från andra håll.

Arbetsgruppen är nu klar med sin uppgift.

– Vi har bara hunnit skrapa på ytan och en mer djupgående studie behöver göras, men vi har gjort grundarbetet som vi blev ombedda att göra, konstaterar Michael. Nästa steg är att kommunerna pratar med varandra och kommer fram till en avsiktsförklaring. Vi vet att det är regimskifte och lite smårörigt i politiken just nu, men ska arbetet vi startat rulla på skulle det behövas en projektledare som driver frågan vidare under 2019.

Fakta

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Teknikcollege Skåne kvalitetssäkrar och certifierar utbildningar inom el, industri och teknik på gymnasiet och yrkeshögskolan – alltid i nära samarbete med näringslivet.

Visa mer...