Elever sätter namn på kommunens vägar

Insidan Artikeln publicerades
Sofia Larsson, närmast i bild, tycker att Vägvalsprojektet har varit ett både kul och intressant avbräck från det vanliga skolarbetet. Här sätter hon och Isabelle Haraldsson upp sitt namnförslag, inklusive motivering, på skärmarna på biblioteket. Även Tindra Lundgren har ingått i deras grupp.
Foto:Johan Bentzel
Sofia Larsson, närmast i bild, tycker att Vägvalsprojektet har varit ett både kul och intressant avbräck från det vanliga skolarbetet. Här sätter hon och Isabelle Haraldsson upp sitt namnförslag, inklusive motivering, på skärmarna på biblioteket. Även Tindra Lundgren har ingått i deras grupp.

Åttondeklassarna på Korsavadsskolan i Simrishamn har i några veckors tid grävt i den lokala historien för att få idéer till vad kommunens många namnlösa vägar skulle kunna heta. Resultatet är en lång rad välgenomtänkta förslag.

Simrishamns kommun är mitt uppe i den process som ska ge 300 namnlösa vägar namn. Projektet kallas Vägval och har redan engagerat många kommuninvånare. För projektledaren Kicki Näslund är det viktigt att nå alla medborgare, inte minst de unga.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att de här unga människorna som ju faktiskt ska bo på alla de här adresserna i framtiden får vara med och tycka till. De här vägnamnen kommer ju att påverka deras barn och barnbarn. Så det är klart att de unga ska vara med, säger hon.

Därför vände hon sig redan förra våren till alla skolor i kommunen och frågade om de ville medverka. Bland dem som nappade fanns Korsavadsskolan i Simrishamn, som lät två klasser i årskurs åtta ta sig an uppgiften.

Eleverna fick själva välja ut vilka av de 300 vägarna som de skulle ge namnförslag till, vilket gav en god spridning över hela kommunen.

– Tanken med projektet är också att eleverna ska lära sig vad en kommun är. Innan vi drog i gång Vägval fick de bland annat träffa planarkitekterna, som berättade om vad de håller på med. Vi hade introduktionen uppe i Stora salen. En av klasserna hade en sådan tur att de fick träffa kommunfullmäktige och ställa frågor till politikerna, säger Kicki Näslund.

Det går att få in många ämnen i ett vägnamnsprojekt, allt från geografi och historia till samhällskunskap och svenska, och till och med i mitten av vecka elva kan resultatet av elevernas ansträngningar beskådas på Simrishamns bibliotek.

Bland förslagen finns många välgenomtänkta namn, som både tar avstamp i bygdens historia och dess geografi. Tre vägar nära havet föreslås exempelvis få namnen Laxavägen, Ålavägen och Karpavägen för att påminna om fiskets betydelse för kommunen.

Sofia Larsson, Isabelle Haraldsson och Tindra Lundgren har också tagit sig an en väg längs kusten, närmare bestämt mellan Simrishamn och Brantevik, men har funderat i andra banor. Horsahallsvägen är deras förslag.

– Vägen ligger precis vid tre hällristningsområden och deras gemensamma namn är Horsahallen, förklarar Isabelle Haraldsson.

Elevernas förslag hamnar på Kicki Näslunds förslagskartor och kommer att finnas med som seriösa alternativ när hon gör det slutgiltiga urvalet. Efter att ha tagit del av elevernas idéer vågar hon redan nu slå fast att en del av dem kommer att bli verklighet.

– Det hade varit häftigt, konstaterar Sofia Larsson.