En glimt av unga konstnärers identitet

Tomelilla Artikeln publicerades

Den årliga utställningen med Tomelilla kulturskolas bildkonstelever på Tomelilla konsthall är i full gång. Eleverna har tagit sig an årets tema, identitet, på många olika vis, bland annat med stor inspiration från det gångna årets utställningar på konsthallen.

”Den positiva Frida Kahlo” består av bildkonstelevernas egna versioner av Frida Kahlos självporträtt, där de har bytt ut symbolen i pannan. Kahlos symbol stod för lidande och sorg. Elevernas symboler reflekterar deras liv och intressen, berättar kulturskolepedagog Erica Wedman.
Foto: Johan Bentzel
”Den positiva Frida Kahlo” består av bildkonstelevernas egna versioner av Frida Kahlos självporträtt, där de har bytt ut symbolen i pannan. Kahlos symbol stod för lidande och sorg. Elevernas symboler reflekterar deras liv och intressen, berättar kulturskolepedagog Erica Wedman.

Bildkonstskolan i Tomelilla etablerades 1989 och ingår numera i Kulturskolans verksamhet. Den vänder sig till barn och ungdomar upp till 19 år och har under lång tid kulminerat i den årliga elevutställningen på konsthallen.

– Det är en tradition. Vi har alltid samma veckor på våren, i slutet av maj och i början av juni. Det är fantastiskt att barnen tas på sådant stort allvar och får utnyttja rummet på samma villkor som övriga konstnärer, säger Erica Wedman, som undervisar på Bildkonstskolan.

Årets utställning, ”Behind the curtain”, har identitet som tema. Genom att prova på en rad olika material, motiv och tekniker har de cirka 50 eleverna skapat en mångfacetterad och färgsprakande utställning, som fyller konsthallens båda våningar.

”Det är fantastiskt att barnen får utnyttja rummet på samma villkor som övriga konstnärer.”

Den ursprungliga idén var att hämta inspiration från den mexikanska konstnären Frida Kahlos verk, vilket märks tydligast på de varianter av hennes självporträtt som eleverna har fått göra.

Men temat visade sig också av en ren tillfällighet passa bra ihop med ett par av de konstnärer som har ställt ut på Tomelilla konsthall det senaste året.

Både graffitikonstnären Saadia Hussain och skulptören Helena Mutanen skapar alster som kretsar kring identitet och ursprung, vilket har gett avtryck i elevernas konst.

– Men vi har också jobbat mycket med att eleverna ska hitta sina egna bildvärldar och uttryck, säger Erica Wedman.

 

Elevutställning på Tomelilla konsthall

På det mörklagda bottenplanet fylls väggarna av målningar i fluorescerande färg samt videokonst och animationer, allt ackompanjerat av specialskriven musik av Peter Antonsson, pedagog på Kulturskolan. På det ljusare övre planet står skisser, målningar, keramikskulpturer och textil i fokus.

Det skapar ett slags symbolisk yin och yang-effekt, som åtminstone denna skribent direkt kopplar till utställningens tema. Att ha både en offentlig och en lite mer dold sida av sin personlighet är inte ovanligt. Sedan finns det ju personer som är rena dubbelnaturer. Oavsett har identiteten ofta många lager.

– Det är kul att man kan utnyttja våningarna till att skapa två helt olika världar, säger Peter Antonsson.

Utställningen pågår till och med den tionde juni. Under utställningsperioden är det möjligt för skolor att boka visning med verkstad under ledning av kulturskolans bildkonstpedagoger.