Farhågor och möjligheter med AI

Simrishamn Artikeln publicerades
Förra onsdagen gästade Mikael Therén biblioteket i Simrishamn och berättade om utvecklingen av AI, artificiell intelligens, som går allt snabbare.
Foto: Fredrik Ekblad
Förra onsdagen gästade Mikael Therén biblioteket i Simrishamn och berättade om utvecklingen av AI, artificiell intelligens, som går allt snabbare.

Artificiell intelligens (AI) är enligt vissa forskare det största hotet mot mänskligheten som art, medan andra menar att en reglerad AI kan skänka oss otroliga fördelar. Förra onsdagen gästade Mikael Therén Simrishamns bibliotek för att berätta om den tekniska utvecklingen som går allt snabbare.

Mikael Therén inledde sin dragning, som hade titeln AI - hot eller möjlighet? med att ge en kortfattad förklaring på vad artificiell intelligens är.

– Det är en utvecklad form av ett maskinellt tänkande som inte görs av en biologisk hjärna. Det vetenskapliga målet med AI är att få den att tänka naturligt och av sig självt.

Redan idag finns en mängd AI i vår vardag. Självpåfyllande kylskåp och självkörande bilar är bara några exempel. Enligt Therén är trenden tydlig. AI kommer ta över bransch efter bransch. Både verkstadsindustrin och transportsektorn är på god väg.

– Man har gjort beräkningar som pekar på att tillverkningsindustrin bara kommer att sysselsätta omkring 2-3 miljoner människor i hela världen när AI är utvecklad. Inom transportsektorn går utvecklingen rasande fort och inom 10 år kommer det inte behövas några förare längre. Man diskuterar redan nu ett slutdatum för vanlig trafik och när privatbilismen ska upphöra. Senaste årtalet är 2032, säger Mikael Therén.

Artificiell intelligens kan bland annat användas för att kontrollera robotar.
Foto: Youtube
Artificiell intelligens kan bland annat användas för att kontrollera robotar.

Att AI kommer ta våra jobb är oundvikligt, menar han, men skräckscenariot är om AI skenar och kidnappar internet.

– Då kan AI starta kärnvapenkrig, utveckla okända teknologier och bestämma att mänskligheten inte behövs. Det finns en del forskare som fruktar den utvecklingen, säger Therén, men tillägger att man ganska nyligen upptäckt att så länge man kan detaljstyra algoritmerna så kan man detaljstyra AI.

– Man kan säga att man har byggt upp en ”brandvägg” mot ohämmad AI.

Forskningen inom AI i Sverige är näst intill obefintlig, hävdar Therén. Något som är mycket problematiskt.

– Vi ligger 20 år efter resten av världen och vår konkurrenskraft kommer påverkas negativt om vi inte hänger med. För drygt ett år sedan skapades en AI-grupp vid Lunds universitet och runt 100 forskare är knutna dit, men det råder väldigt stor oenighet kring hur man ska använda den här tekniken, säger Mikael Therén.

 

Fakta AI

Artificiell intelligens (AI) handlar om att skapa intelligenta maskiner. AI används redan i dag, till exempel i självstyrande bilar, men är just nu långt från att kunna ersätta mänsklig intelligens. Utvecklingen går dock snabbt på området, till stor del beroende på att företagsjättar som Facebook och Google satsar stort.

AIs förmodade utveckling

2020 Ställer AI upp i World Series of Poker

2026 skriver AI en skoluppsats

2027 skapar AI 40 popsånger som hamnar på topplistan

2028 skapar AI kreativa videos

2049 skriver AI en New York Times-bestseller