Fler jobb väntas på Österlen

Insidan Artikeln publicerades
Arbetsförmedlingens analytiker Josef Lannemyr tror på en fortsatt stark arbetsmarknad i sydöstra Skåne under 2018. Här presenterar han sin analys för företagare, politiker, kommuntjänstemän och andra intresserade vid Arbetsförmedlingens prognosfrukost i Ystad.
Foto:Johan Bentzel
Arbetsförmedlingens analytiker Josef Lannemyr tror på en fortsatt stark arbetsmarknad i sydöstra Skåne under 2018. Här presenterar han sin analys för företagare, politiker, kommuntjänstemän och andra intresserade vid Arbetsförmedlingens prognosfrukost i Ystad.

En stark global ekonomi påverkar även lokalt. Allt tyder på en fortsatt växande arbetsmarknad i sydöstra Skåne under 2018, enligt Arbetsförmedlingens analys.

I princip hela världen befinner sig just nu i en högkonjunktur. Ytterst få länder har låg eller ingen tillväxt alls. Så brukar det inte se ut. Samtidigt sjunker arbetslösheten. I många länder ligger den på de lägsta nivåerna på många år.

Allt detta påverkar förstås även den lokala utvecklingen. Därför ser det för närvarande ljust ut för Skåne och då också dess sydöstra hörn, konstaterar Josef Lannemyr, analytiker på Arbetsförmedlingen.

– Det finns en medvind just nu och vi tror att tillväxten fortsätter under 2018. Vi frågar regelbundet företag om de tror att efterfrågan kommer att öka på deras varor och tjänster det kommande året. Nu är läget mycket mer optimistiskt än normalt. Vi ligger på en nivå som vi inte har sett sedan 2007.

Ett annat tecken på högkonjunktur är att väldigt få varslas i Skåne. I stället planerar fyra av tio arbetsgivare att öka sina personalstyrkor under året, även det är i nivå med 2007.

Dessutom är det valår, vilket borgar för att kommuner och landsting inte lär krympa sina budgetar under 2018, utan snarare skjuta till pengar.

– Det har aldrig funnits så många sysselsatta i Skåne som nu, säger Josef Lannemyr.

Den arbetslöshet som trots allt finns är ojämnt fördelad. I ena änden finns Lomma med en nivå under fyra procent, i den andra Landskrona med en nivå kring 15 procent.

Ystad, Tomelilla och Simrishamn befinner sig ungefär mittemellan, men ligger alla under Skånegenomsnittet på 9,8 procent. Störst är arbetslösheten bland dem som saknar gymnasieutbildning.

Totalt väntas 8 800 nya jobb skapas i Skåne under 2018 och åtta av tio tros gå till utrikesfödda, eftersom arbetslösheten bland inrikesfödda redan är så pass låg.

– Om företagen vill expandera och om det ska jobbas fler timmar får de främst vända sig till utrikesfödda. Bland inrikesfödda finns det inte så många att plocka av, säger Josef Lannemyr.

Jobben kommer både inom den offentliga och privata tjänstesektorn, det vill säga vård, skola och omsorg samt transport, företagstjänster och IT.

– Vi ser att det finns många barn, men även många äldre. Så befolkningen växer snabbast där det finns behov av vård, skola och omsorg. Där har vi också yrkena med högst medelålder bland de anställda. Det skapar förstås en brist, säger Josef Lannemyr.

Stark hushållskonsumtion är också bra för handeln, som framför allt ökar på nätet. Inom byggsektorn är det också full fart, men nyanställningarna hålls tillbaka av bristen på arbetskraft.

Listan över yrken där det finns ett överskott på arbetskraft – såsom butikssäljare, banktjänstemän, kafébiträden och vaktmästare – krymper hela tiden, berättar Josef Lannemyr.

– Tiotusenkronorsfrågan blir ju: När tar det slut? Vårt svar är: Inte 2018. Vi ser inte de tecknen. Företagen tror på en fortsatt uppgång. Rysaren i svensk ekonomi är fastighetsmarknaden. Men det som sker där med en liten värdeminskning är egentligen helt perfekt. Om det ska ske någon gång ska det väl vara under en högkonjunktur, så att folk inte slutar shoppa och så, för då är krisen här på riktigt.

Fakta:

Elva bristyrken 2018:

1. Lärare (för- och grundskola)

2. Speciallärare och specialpedagoger

3. Undersköterskor

4. Lastbilsförare

5. Industriyrken (mekaniker, CNC, elektriker m fl)

6. Sjuksköterskor (grundutbildade och specialiserade, 
barnmorskor)

7. Mjukvaru- och systemutvecklare

8. Byggarbetare (Plåtslagare och VVS)

9. Civilingenjörer

10. Kockar

11. SFI-Lärare

Källa: Arbetsförmedlingen