Föräldrautbildning dämpar oron för framtiden

Insidan Artikeln publicerades
Linda Nilsson och Helena Bengtsson leder Österlens Folkhögskolas uppskattade kurs för föräldrar med barn med autismspektrumtillstånd. Nu tar de emot anmälningar till årets utbildning.
Foto:Johan Bentzel
Linda Nilsson och Helena Bengtsson leder Österlens Folkhögskolas uppskattade kurs för föräldrar med barn med autismspektrumtillstånd. Nu tar de emot anmälningar till årets utbildning.

Genom sin uppskattade föräldrautbildning tillgodoser Österlens Folkhögskola det ökade behovet hos föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd att lära sig mer om diagnosen och att också dela sina erfarenheter och sin oro inför framtiden med varandra.

För tredje året i rad anordnar skolan en kurs för föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd där fokus huvudsakligen ligger på tiden efter barndomen.

Om barnet har fått diagnosen tidigt ger samhället ofta ett bra stöd till föräldrarna genom till exempel skolan och vården. Men när barnet blir myndigt försvinner mycket av den hjälpen. Då blir det ofta ett tungt ansvar för föräldrarna att bära.

Vem kan man vända sig till? Vilka instanser måste man hålla kontakt med? Och framför allt: vågar man släppa taget? Hur förhåller man sig till en person som är vuxen men som ändå behöver mycket stöd?

– Många föräldrar oroar sig för det här ganska tidigt. En del som vänder sig till oss för att de vill gå kursen har barn som bara är tio eller tolv år gamla. De tänker mycket på framtiden och även på vad som ska hända med barnen när de själva inte längre finns. Föräldrarna lever ju inte i all evighet, säger Linda Nilsson, som leder utbildningen tillsammans med Helena Bengtsson.

Kursen består av fyra heldagar uppdelade på två helger: den 4–5 februari och den 10–11 mars. Tack vare möjligheten till bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten blir kostnaden för deltagarna relativt överkomlig. Sista ansökningsdag är satt till den 19 januari, men det går att anmäla sig även några dagar därefter.

Utbildningen erbjuder allt från övergripande fakta om själva diagnosen via det stöd som samhället erbjuder till konkreta strategier för vardagen. Föreläsningarna blandas med gruppdiskussioner utifrån både deltagarnas egna erfarenheter och fall som kursledarna presenterar.

– Det är tufft för de här föräldrarna. De blir ofta värderade av andra som ser det utifrån och kanske anser sig veta hur de bör agera i olika situationer, till exempel vid ett bråk i mataffären. Många bär också redan på mycket skuld, att de borde ha gjort det ena eller det andra på ett bättre sätt. Men alla gör ju så gott de kan. Här tror jag att vi är bra på att förmedla kunskapen utan pekpinnar, säger Helena Bengtsson.