Försvarsövningar i september

Insidan Artikeln publicerades
Foto: David Gernes/Försvarsmakten
Foto:Foto: David Gernes/Försvarsmakten
Foto: David Gernes/Försvarsmakten

Under september håller Försvarsmakten i två försvarsövningar. Northern Coasts 2017 är en internationell marin försvarsövning vecka 36-38 i södra och mellersta Östersjön med 5 000 deltagare från Sverige och andra länder. Förutom transporter sker övningar till sjöss och i vissa hamnar här på ostkusten i Skåne. Aurora 17 är en svensk totalförsvarsövning som pågår vecka 37-39 med 19 000 deltagare från Sverige och andra länder. Här i Skåne kommer man att märka av övningen genom transporter av utrustning och förband, både med flyg, fartyg, på landsväg och järnväg.