Fotoresa genom Fyledalen

Tomelilla Artikeln publicerades
Foto: Göran Gustafsson
Foto: Göran Gustafsson

Naturfotografen och örnbevakaren Göran Gustafsson tar åhörarna med på en fotoresa genom Fyledalen och berättar om en myllrande flora och fauna. Här trivs mängder av grod- och kräldjur, rovfåglar, kungsfiskare, strömstare och forsärla, flertalet fladdermusarter samt kronhjort. Området kallas ofta för norra Europas bästa lokal för vinterskådning av örn och Nordiska rådet har utnämnt området till ett av Sveriges tio viktigaste naturområden. Tisdagen den 23 oktober klockan 18.45 på biblioteket i Tomelilla. Föranmälan. Ett arrangemang i samarbete med Naturskyddsföreningen.