Gåva till nystartad kvinnojour

Insidan Artikeln publicerades
Fredagen den 12 januari mottog Kvinnojouren på Österlens ordförande Angela Beausang en gåvocheck överlämnad av Kjell Pettersson ordförande i Frimurarföreningen Cimbris.
Foto:Hannah Andersson
Fredagen den 12 januari mottog Kvinnojouren på Österlens ordförande Angela Beausang en gåvocheck överlämnad av Kjell Pettersson ordförande i Frimurarföreningen Cimbris.

Förra veckan överlämnade Frimurarföreningen Cimbris en gåva till nystartade Kvinnojouren på Österlen. Det var frimurarföreningens ordförande Kjell Pettersson och vice ordförande Magnus Linder som överräckte gåvochecken på 7500 kronor till Angela Beausang, Ingalill Bjartén och Annika Månsson, alla tre representanter för Kvinnojouren på Österlen.

Frimurarföreningen Cimbris har i likhet med landets andra loger en ständigt pågående insamling till behövande.

– De medel vi samlar in här går till verksamheter aktiva i Simrishamn. De senaste två åren har Rädda barnen fått gåvan och i år är vi glada över att kunna stötta nystartade Kvinnojouren på Österlen, säger Kjell Pettersson.

– Vi kommer i vår tur att avsätta pengarna åt utsatta kvinnor och barn som behöver guldkant på tillvaron, låter kvinnojourens ordförande Angela Beausang meddela.

Du kan läsa mer om nystartade Kvinnojouren på Österlen i nästa veckas nummer av ÖM.