Golfen ska bli mer jämställd

Insidan Artikeln publicerades
Österlenklubben deltar i utbildningen Vision 50/50 fram till maj 2018 – men därefter fortsätter jämställdhetsarbetet. 4 bilder
Foto:Mattias Lundvall
Österlenklubben deltar i utbildningen Vision 50/50 fram till maj 2018 – men därefter fortsätter jämställdhetsarbetet.

Österlens golfklubb deltar utbildningen Vision 50/50 som tagits fram av Svenska golfförbundet. Målet är att öka mångfalden inom sporten, att göra den mer jämställd och inkluderande.

– Golfen skapades av män, för män. Och många har fortfarande bilden av att den klassiska golfaren är en rik man, säger Susann Arvidsson som är förändringsledare i utbildningsprojektet på Österlens golfklubb.

På klubben, som har runt 1 900 medlemmar, är fördelningen i dag 65 procent män och 35 procent kvinnor.

Men arbetet handlar inte bara om att locka fler kvinnor, utan om att öka mångfalden över lag. Inte minst saknar klubben medlemmar i åldern 25-40 år.

Gustav Andersson som är klubbchef säger att man länge har gått i tankarna på att jobba utifrån en mångfaldsplan och att Vision 50/50 var verktyget som klubben behövde.

– Det är naturligt att vi som är en så stor förening i Simrishamns kommun jobbar med de här frågorna, säger han.

Ojämlikheten och maktstrukturerna inom sporten kan komma i många former.

– Till exempel är det traditionellt sett män som har designat golfbanor. Det har varit flest män som har spelat och då har man anpassat sig efter dem, säger Gustav Andersson.

Redan nu tycker Susann Arvidsson att styrgruppen som hon ingår i har fått upp ögonen för vissa strukturer inom sporten. Utbildningen har också hunnit bjuda på insikter om den egna klubben i samband med den nulägesanalys som har gjorts.

– Vi har sett att vi är ganska traditionella, vi följer den stora massan, konstaterar Susann Arvidsson.

Men klubben har också hunnit med en del insatser. Bland annat har det ordnats gratiskurs för kvinnor under hösten, vilket hittills har lockat ett fyrtiotal nya golfare. Den 14 oktober samlas man för en ny kursstart med samma koncept. För den som är kvinna och nyfiken på golf är det klockan 13 på Djupadal som gäller.

Sandra Tancred från Svenska golfförbundet är Österlenklubbens rådgivare i förändringsarbetet. Hon berättar att Vision 50/50 är en del i förbundets verksamhetsinriktning.

– Det är snedfördelat könsmässigt inom golfen och vi behöver jobba mer inkluderande, inte bara vad gäller kön.

Utbildningen består av ett webbverktyg, som har tagits fram i samarbete med genusforskare och ett antal pilotklubbar.

42 klubbar deltar i den här omgången, som sträcker sig fram till maj månad 2018.

– Målet år 2020 är att 200 klubbar ska ha deltagit i programmet, säger Sandra Tancred.

Den 25 oktober arrangerar Österlens golfklubb en temakväll om golf, mat och hälsa. Syftet med denna kväll är, förutom att locka fler kvinnor, att visa att klubben arrangerar olika event som bidrar till trivsel och gemenskap.

– Att få lite andra infallsvinklar på golfen, säger Susann Arvidsson.

Text och bild: Mattias Lundvall