Gratis att gå på museet från årsskiftet

Insidan Artikeln publicerades
Museichef Lena Alebo och museipedagog Veronica Jeppsson på museets nya interaktiva barnavdelning "Skrabban". Arkivbild.
Foto:Hannah Andersson
Museichef Lena Alebo och museipedagog Veronica Jeppsson på museets nya interaktiva barnavdelning "Skrabban". Arkivbild.

Från den 1 januari är entrén till Österlens museum i Simrishamn fri för alla. ÖM har pratat med museichef Lena Alebo om satsningen.

– Tanken om fri entré har funnits länge, berättar Lena Alebo. Min ursprungliga idé var att endast ha fri entré halva året och ta betalt från april till september, eftersom det innebär ett inkomstbortfall för vår del att inte ta någon entré. Men kultur- och fritidsnämnden tyckte att vi skulle prova med fri entré hela året och kompenserar oss för inkomsten vi missar.

Ambitionen är även att försöka hitta nya inkomstkällor när entrépengarna uteblir under 2018.

– Vi har en idé om att öppna gränserna mer mellan utställningar, café och butik för att hitta nya inkomster. Och det kommer fortfarande att kosta en slant att delta i programverksamheten, som kommer att utvecklas under året. Vi tar nämligen in två nya personer som både kommer att arbeta med flytten av museimagasinet till Lyckebyhuset på Skansens industriområde och med programverksamheten på Hafreborg.

Fler barnfamiljer

Även om entrén varit låg, 40 kronor för vuxna och gratis för barn, så har museipersonalen märkt att den varit en tröskel för en del besökare.

– Det känns särskilt bra att kunna erbjuda nyanlända och barnfamiljer fri entré och vår förhoppning är även att de som bor i Simrishamn ska ta tillfället i akt att besöka museet oftare.

Med ett ökat antal besökare kan dock kostnaderna bli något högre.

– Effekten av att ha fritt inträde, som de statliga museerna har sett, är att slitaget ökar med besökare som inte är så vana vid att gå på museum och att toalettbesöken blir fler. 2018 kommer att bli ett provår och vi kommer att gå ut med en enkät för att undersöka vad folk tycker om satsningen. Jag hoppas verkligen att många tar chansen att besöka museet under året så vi får argument för att fortsätta.

I april invigdes museets nya interaktiva barnavdelning "Skrabban" och satsningen på barnen har slagit väl ut.

– Vi har märkt av en ökad publik av framförallt barnfamiljer sedan Skrabban öppnade. Utställningen kommer att förändras varje år, vi har en del nyheter som troligtvis kommer att vara på plats till februarilovet.

Text och bild: Hannah Andersson