Gratis för skolklasser att besöka Glimmingehus

Vallby Artikeln publicerades
Från årsskiftet är det gratis för skolklasser att besöka Glimmingehus.
Foto: Mark Hanlon
Från årsskiftet är det gratis för skolklasser att besöka Glimmingehus.

Nu är det gratis för skolklasser att besöka Glimmingehus. Åtgärden är en satsning från Riksantikvarieämbetet för att fler unga ska ges möjlighet att ta del av all den spännande historia som borgen erbjuder.

Från och med årsskiftet erbjuds skolklasser gratis besök på Nordens bäst bevarade medeltida borg, Glimmingehus.

− Allt fler museer har infört gratis skolbesök i någon form, så den här åtgärden är en anpassning till hur marknaden ser ut numera, säger enhetschef Jan Olofsson. Med den här satsningen hoppas vi att fler skolor ska ha möjlighet att komma till oss.

I en rundfrågning som personalen gjorde för ett par år sedan, bland ett antal skånska skolor, framkom att busshyra var den största kostnaden, och därmed hindret, för klasserna att ge sig ut på skolresa. Även entrépriset nämndes som ett problem för flera skolor.

− När entrépriset försvinner hoppas vi kunna ge fler möjlighet att uppleva kulturarvet, säger Jan. En annan förhoppning som vi har med satsningen är att Glimmingehus på detta sätt ska kunna fungera bättre som en resurs för skolorna. Med fria besök ökar möjligheten för återbesök. Därmed kan borgen fungera mer som ett inslag i undervisningen och mindre enbart som skolresemål.

De senaste åren har antalet besökande skolklasser successivt minskat. 2018 besöktes Glimmingehus av lite fler än 4000 skolelever. Förhoppningen med satsningen är att först och främst komma upp i omkring 6000 besökande elever per år, som var antalet för några år sedan.

– Det ska bli väldigt spännande att se vad satsningen kommer att leda till, säger Jan.

Nyheten har redan väckt glada reaktioner.

– Alldeles nyligen fick vi ett samtal från en lärare som ville boka ett besök. Klassen skulle åka på skolresa och valde att besöka platser med fri entré eftersom kassan var skral. Det enda stället med entré som de skulle unna sig var Glimmingehus. Då kändes det jättekul att kunna ge dem beskedet att besöket hos oss blir gratis, avslutar Jan.

Utbudet av ­­gratis program

Gratiserbjudandet gäller de kortare program som erbjuds på Glimmingehus, vilka främst är: borgvisning, medeltida verkstäder samt medeltida idrotter och lekar.

Dessa kortare program utgör cirka 95 procent av den pedagogiska verksamheten på Glimmingehus redan idag, mätt i elevantal. De skolprogram som sträcker sig över längre tid såsom Tidsresa, Övernattning och Heldag kommer även i fortsättningen att vara avgiftsbelagda. Alla besök på Glimmingehus, gratis eller ej, måste bokas på förhand.

Visa mer...