Gruvplanerna i Komstad engagerar byborna

Tomelilla Artikeln publicerades
Ett 40-tal Komstadbor dök upp när byn förra söndagen gästades av Anita Ullmann och Johan Gran från föreningen VetoNu. Byborna har engagerat sig i gruvplanerna och bland annat skapat en Facebooksida för att sprida information.
Foto: Johan Bentzel
Ett 40-tal Komstadbor dök upp när byn förra söndagen gästades av Anita Ullmann och Johan Gran från föreningen VetoNu. Byborna har engagerat sig i gruvplanerna och bland annat skapat en Facebooksida för att sprida information.

Uppslutningen var stor när ett informationsmöte om gruvplanerna i Komstad hölls förra söndagen. Ett fyrtiotal personer samlades i byn för att informera sig om vad det innebär att ha fått sin mark inmutad av ett gruvbolag.

Anita Ullman och Johan Gran från ideella föreningen Vetonu.se var där och berättade bland annat om minerallagen och ifall det finns möjlighet att påverka ett beslut om undersökning respektive provborrning.

– De senaste veckorna har varit intensiva, berättar Cecilia Kjelldén, deltidsboende i  Komstad. Vi har försökt leta upp och kontakta alla fastighetsägare i Komstad, vilket inte var det lättaste, många är ju sommarboende.

I byn har det med gemensamma krafter samlats in namnunderskrifter och kontaktuppgifter. Det har skrivits ihop en mall för överklagande som Komstadsborna kan använda sig av, med sin egen fastighetsbeteckning. Det har också bildats en Facebookgrupp för Komstad för att lättare kunna få och sprida information.

– Folk är duktiga på olika saker i en by, menar Jonas Ivarson. Många vet inte hur de ska göra ett överklagande, då kan man hjälpas åt med det. Många fastighetsägare känner inte till att deras tomt eller mark blivit inmutad eftersom Bergsstaten bara skickat ut brev till ett fåtal, slumpvis utvalda fastighetsägare.

Deltagarna på mötet, som finns inom Flagabro 1, ett av elva undersökningsområden, uppmanades av Vetonu.se att överklaga undersökningstillståndet. För de bybor som vill överklaga, men inte kan eller har möjlighet  att göra det själva, görs också ett gemensamt överklagande.

Jonas Ivarson avslutade med att uppmana andra byar och områden att göra gemensam sak för att visa enat motstånd mot gruvplanerna.

– Gå samman och informera er, hjälps åt, samarbeta!