Hallå där!

Insidan Artikeln publicerades
Foto:Hannah Andersson

På alla hjärtans dag, den 14 februari, arrangeras "Låt hjärtat vara med för psykisk hälsa" i Surbrunnsparken i Ystad. ÖM har pratat med Sofia Spetz, anhörigkonsulent i Simrishamns kommun för att få veta mer om evenemanget.

Vad är "Låt hjärtat vara med för psykisk hälsa"?

– En eftermiddag och kväll som sätter fokus på anhöriga till någon med psykisk ohälsa, arrangerad av anhörigkonsulenterna i kommunerna i sydöstra Skåne i samarbete med Region Skåne, berättar Sofia Spetz.

Vem vänder sig evenemanget till?

– I första hand anhöriga till personer med psykisk ohälsa, men jag tror att många fler kan vara intresserade av föreläsningarna som berör ett angeläget och viktigt ämne. Hasse Bronténs berättelse om sin uppväxt med en psykiskt sjuk pappa är inte bara intressant och fängslande, han berättar den dessutom på ett underhållande sätt.

Vad kommer kvällen mer att bjuda på?

– En föreläsning av Ingrid Lindholm som i tre år har drivit "Anhörigprojektet", med syfte att förbättra anhörigas situation oavsett vilken form av psykisk ohälsa det handlar om. Under kvällen merverkar även Marie-Louise Kvist som är verksam som kurator och barnombud vid den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Ystad. Hon kommer att lyfta fram barnen som är anhöriga till föräldrar med psykisk ohälsa och deras perspektiv. Det blir även panelsamtal mellan politiker och tjänstemän, kring frågor som hur situationen ser ut idag och hur behovet ska kunna mötas idag och i framtiden.

"Låt hjärtat vara med för psykisk hälsa" äger rum onsdagen den 14 februari klockan 15.00-20.00 i Surbrunnsparken i Ystad. Det är gratis att delta och åhörarna bjuds på lätt förtäring under kvällen. Däremot krävs det att intresserade anmäler sig, sista anmälningsdag är söndagen den 4 februari.

Text och bild: Hannah Andersson