Hundraårig historia speglar vår samtid

Ystad Artikeln publicerades
”För hundra år sedan...” har engagerat många av Klostermuseets medarbetare, som alla har dragit sitt strå till stacken. Museikoordinatorn Annika Jönsson har exempelvis stått för researchen kring spanska sjukan, som blev mer påtaglig i Ystad än vad det då nyligen avslutade världskriget hade varit.
Foto: Johan Bentzel
”För hundra år sedan...” har engagerat många av Klostermuseets medarbetare, som alla har dragit sitt strå till stacken. Museikoordinatorn Annika Jönsson har exempelvis stått för researchen kring spanska sjukan, som blev mer påtaglig i Ystad än vad det då nyligen avslutade världskriget hade varit.

Hundra år är både länge sedan och alldeles nyss. Samtidigt som livet såg helt annorlunda ut går det att dra raka paralleller till vår tid. Det visar Klostermuseet i Ystad med sin nya utställning.

Klostermuseets utställning ”För hundra år sedan...”, som väntas pågå åtminstone året ut, tycks vid en första anblick skildra livet i Ystad kring och strax efter Första Världskrigets slut.

Men det är bara den ena sidan av myntet. Ambitionen är framför allt att väcka frågor genom att spegla historien i vår samtid – och tvärtom.

– Det finns många spännande vinklar att ta sig an. För hundra år sedan fick vi till exempel allmän och lika rösträtt, som ju har format Sverige. Det hände också mycket annat. Vi hade nästan kunnat ha gjort en hur stor utställning som helst, säger museikoordinatorn Elisabeth Jeansson.

Utställningen har koncentrerats kring tre huvudteman: demokratiseringsprocessen, spanska sjukan och ransoneringen, med det då nyligen avslutade världskriget som fond.

I samtliga fall går det att hitta kopplingar till nutiden. Ransoneringen kan ligga till grund för diskussioner om konsumtion, medan en pandemi som spanska sjukan kan väcka frågor om antibiotikaresistens och om hur stressrelaterade sjukdomar i dag sprider sig över världen.

– I början av det här projektet gjorde vi en workshop med Ungdomens hus, där ungdomarna fick associera fritt kring vad som hände för hundra år sedan. Sedan var det dessa associationer som fick avgöra vilka teman vi skulle ha med, säger Elisabeth Jeansson.

Bilder från utställningen.

Basen för utställningen är artiklar ur dåtidens Ystads Allehanda, men det finns också foton, filmer och föremål som museet antingen har funnit i sitt eget arkiv eller lånat in från annat håll.

– Vi har utgått från Ystad med koppling till omvärlden och har försökt hitta personliga öden, för att inte fastna i de stora politiska händelserna, säger museichefen Sebastian Goksör.