I Simrishamn sätts barns rättigheter på pränt

Simrishamn Artikeln publicerades
Marie Lundin Karphammar och Ewa Kristensson brinner för barnrättsfrågor och är de drivande krafterna bakom att Simrishamns kommun jobbar aktivt med barnkonventionen. Nu har Marie Lundin Karphammar skrivit en bok om detta arbete.
Foto: Johan Bentzel
Marie Lundin Karphammar och Ewa Kristensson brinner för barnrättsfrågor och är de drivande krafterna bakom att Simrishamns kommun jobbar aktivt med barnkonventionen. Nu har Marie Lundin Karphammar skrivit en bok om detta arbete.

Barnkonventionen har länge varit vägledande i Simrishamns kommuns verksamhet. Nu finns det en bok som beskriver detta arbete, avsedd att inspirera andra.

Simrishamns kommun har kommit långt i sitt arbete med att låta barnkonventionen få ett verkligt inflytande över de beslut som fattas och den verksamhet som bedrivs.

Marie Lundin Karphammar är en av eldsjälarna bakom att just Simrishamn har blivit en föregångare och har i olika roller inom kommunen drivit på utvecklingen, de senaste åren med starkt stöd av barn- och utbildningschefen Ewa Kristensson.

– Det är viktigt att man ser barn som kompetenta individer och att man beaktar och hämtar in deras synpunkter. Barn hjälper oss att lyfta ett annat perspektiv. Vi vuxna vet inte alltid bäst, säger Marie Lundin Karphammar.

I tio års tid har hon utbildat andra i barnkonventionen, både som kommunföreträdare och som deltidsanställd på Unicef. Lika länge har hon pratat om att skriva en bok i ämnet. Nu är den här. ”Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna” ges ut av Studentlitteratur.

– Den är uppbyggd kring hur man kan skapa strukturer för det här i en kommun, skola och förvaltning, men den fungerar också som en lärobok för studenter. Hälften av boken fokuserar på Simrishamns arbete. Vi vill inspirera andra att haka på, säger Marie Lundin Karphammar.

Stor släppfest blir det den 23 mars klockan 13 på Marint Centrum i Simrishamn, men redan dessförinnan går boken att beställa. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre vald. Dels för att det nu finns många erfarenheter från Simrishamn att berätta om. Dels för att barnkonventionen blir svensk lag från och med nästa år.

Det sistnämnda innebär både ökade skyldigheter och större möjligheter för svenska myndigheter att sätta barnets rättigheter i fokus.

Simrishamns företrädare har blivit hett eftertraktade föreläsare runt om i landet. Efter boken lär efterfrågan inte minska.

– I Simrishamn har vi sett till att de här frågorna har fått utrymme och status. För oss är det en bärande del i alla berörda verksamheter och vi jobbar med det på ett systematiskt sätt, säger Ewa Kristensson.

Att lyssna på barns synpunkter är viktigt.
Foto: Johan Bentzel
Att lyssna på barns synpunkter är viktigt.

Simrishamn har bland annat en handlingsplan för barns rättigheter och även en lokal barnombudsman, ett uppdrag som Marie Lundin Karphammar hade innan hon fick sin nuvarande tjänst som administrativ chef och barnrättsjurist.

Det finns också ett barnrättsteam med representanter från alla förvaltningar. Via Kommunförbundet har kommunen dessutom utbildat sju barnrättsstrateger.

Varje år gör alla förvaltningar ett barnbokslut, där de berättar om hur de jobbar med barnperspektivet. Även på skolorna finns det särskilda grupper som jobbar aktivt med att stärka barns inflytande.

– I alla frågor som rör barn, allt från digitalisering till omorganisationer, jobbar vi med barnkonsekvensanalyser. Ibland gör vi också analyser på individnivå. Det är gedigna utredningar där vi verkligen tittar på vad som är barnens bästa. Barnen måste själva säga vad de tycker, så att vi verkligen får deras perspektiv, säger Ewa Kristensson.

Marie Lundin Karphammar betonar att det inte bara handlar om att tillfråga barnen själva, även andra åsikter hämtas in, men att det är en viktig beståndsdel.

– Självklart får barnen inte alltid som de vill. Vi lyssnar på dem, men sedan är det vi som fattar beslutet. Men det är viktigt att man återkopplar till barnen och berättar varför det blir som det blir.

På bokreleasen den 23 mars leder Marie Liljenberg, verksamhetschef för Campus Österlen, ett offentligt samtal om bakgrunden till mänskliga rättigheter.

Utöver Marie Lundin Karphammar och Ewa Kristensson medverkar Göran Bexell, professor emeritus i etik, Christer Karphammar, före detta internationell domare i FN, Tove Kjellander, barnrättsexpert, Bodil Rasmusson, fil. dr. i socialt arbete, Lou Rossling, författare och föreläsare, Jarl Silfverberg, beteendevetare, Per Wickenberg, professor emeritus i rättssociologi samt Agneta Åhlund, psykoterapeut och före detta Sverigechef för Rädda Barnen.