JoJo Senior populärt bland äldre

Simrishamn Artikeln publicerades
Resandet med Snurringen har ökat med 5,7 procent under 2018 i jämförelse med föregående år.
Foto: Torun Börtz
Resandet med Snurringen har ökat med 5,7 procent under 2018 i jämförelse med föregående år.

Den 1 september förra året infördes avgiftsfria resor med kollektivtrafik inom kommunen, för alla som är 75 år eller äldre och folkbokförda inom Simrishamns kommun. Ett första utdrag av statistik för perioden 1 september – 30 november visar att kortet utnyttjas av många.

– Utifrån statistiken ser vi att antalet resor var flest under oktober månad. Flest resor görs med regionbuss och seniorerna reser helst med Snurringen eller Skåneexpress linje 3. De mest frekvent använda hållplatserna är Simrishamns station och Kivik torget och därefter Simrishamn Storgatan, säger Erica Johansson, infrastrukturstrateg och planarkitekt på Simrishamns kommun.

De avgiftsfria JoJo-korten för äldre i Simrishamns kommun är populära.
Foto: Torun Börtz
De avgiftsfria JoJo-korten för äldre i Simrishamns kommun är populära.

I början av lanseringen var det många som hörde av sig med frågor om hur kortet används vid resor med tåg, det visade sig även då att biljettautomaten på Simrishamns station inte fungerade för att registrera resa med JoJo senior, vilket i sin tur kan ha påverkat statistiken för september månad, genom att antalet resor med tåg är låga eller lägre än vad de kanske annars hade varit.

– Det var självklart olyckligt att det inte gick att registrera resor för tåg med seniorkortet den första månaden, men bra att det kom till vår kännedom tidigt, därefter gick fort för Skånetrafiken att felsöka och åtgärda problemet, säger Erica Johansson.

I november månad var 2936 personer berättigade till seniorkortet i Simrishamns kommun. Det totala resandet fram till 30 november uppgick till 3212 resor med JoJo senior.

– Intrycket är att kortet är mycket uppskattat av våra seniorer, vi får inte riktigt lika mycket frågor längre, vilket tyder på att vi tillsammans med Skånetrafiken har lyckats i kommunikationen och att det fungerar som det ska, säger Erica Johansson.

Framför allt märks en procentuell ökning på linje 591, Snurringen. Enligt entreprenören Transdev har resandet ökat med 5,7 procent perioden januari–november under 2018 i jämförelse med föregående år. Delar av detta kan härledas till seniorkortet som började i september.

– Seniorkortet gör det möjligt för fler att kunna resa kollektivt, i samband med att kommunen införde seniorkortet har även intresset för kollektivtrafik ute hos medborgarna ökat, vilket är jätteroligt, säger Erica Johansson.