Jubilerande Blåvingeverksamhet växer

Simrishamn Artikeln publicerades
Sara Lord, Marianne Landgren, Petra Nurminen, Milea Corméry, Cinna Hilber och Annica Lindh träffades i fredags för att fira att Blåvingeverksamheten i Simrishamn fyller 10 år och utbyta idéer på aktiviteter som kan användas i barngrupperna. Yogaövningar i par var en av aktiviteterna som prövades.
Foto: Hannah Andersson
Sara Lord, Marianne Landgren, Petra Nurminen, Milea Corméry, Cinna Hilber och Annica Lindh träffades i fredags för att fira att Blåvingeverksamheten i Simrishamn fyller 10 år och utbyta idéer på aktiviteter som kan användas i barngrupperna. Yogaövningar i par var en av aktiviteterna som prövades.

Blåvingeverksamheten i Simrishamn fyller 10 år och firar med att utöka för att nå ännu fler barn och ungdomar i behov av stöd.

Hösten 2008 startade den första gruppen med ett stöd- och utbildningsprogram för barn som lever i familjer med känslomässig sjukdom. Verksamheten är ett samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, och gruppen fick namnet Blåvinge. Sedan 2008 har grupperna avlöst varandra.

– Under de tio åren som gått har vi aldrig haft uppehåll i verksamheten. Behovet är stort och kontinuiteten viktig, säger Annica Lindh som är stödgruppsledare och samordnare för Blåvingeverksamheten.

I fredags firade Annica, tillsammans med kollegerna Marianne Landgren, elevhälsochef, Sara Lord, stödgruppsledare, Petra Nurminen, samordnare för familjeteamet, Milea Corméry, stödgruppsledare och familjebehandlare, samt Cinna Hilber, stödgruppsledare, verksamhetens tioårsjubileum.

– Det är en fantastisk verksamhet som Simrishamn kan vara stolt över, vi ligger verkligen i framkant inom området, säger Petra.

Men också något som är bra kan bli bättre. Förra hösten gjordes en kartläggning för att undersöka behovet av att utveckla verksamheten och utöka åldersspannet från 8-12 år till 6-16 år.

– Vi kunde konstatera att det fanns många fler barn, än de vi redan fångat upp i de befintliga grupperna, som var i behov av stöd, berättar Marianne.

Beslut togs att utöka verksamheten i ett projekt som har beviljats stöd från sociala investeringsfonden för två år framåt.

– I projektet kommer vi att pröva oss fram till modeller som vi kan jobba in som en del av vår ordinarie verksamhet, förklarar Marianne.

Förutom stödgruppen och de enskilda samtalen som tidigare erbjudits tillkommer KKV - kroppsbaserad kreativ verksamhet för barn 6-12 år, Skilda världar för barn 8-12 år samt Hanna och Theo för barn 6-13 år.

– Skilda världar är en stödgrupp för barn som varit med om en separation, det behöver inte vara en konfliktfylld skilsmässa, poängterar Marianne. Hanna och Theo är däremot en modell i form av enskilda samtal som används för barn som upplevt en konfliktfylld separation.

En annan nyhet är känslogrupperna, för barn och ungdomar 6-16 år, som genomförs i samarbete med pedagoger ute i skolorna.

– Vi vill ut mer i skolorna för att så många barn som möjligt ska få del av vad verksamheten har att erbjuda, säger Annica.