Kompakt motstånd mot gruvbrytning

Tomelilla Artikeln publicerades
Alunskiffer
Foto: Anette Sjöstrand
Alunskiffer

Över 350 överklaganden har gjorts, av både enskilda och kommuner, av Scandivanadiums undersökningstillstånd runtom i sydöstra Skåne. I Luleå har både Bergsstaten och förvaltningsrätten fullt upp med att diarieföra och hantera den plötsligt ökade mängden av ärenden.

Det stora motståndet mot planerna på att leta efter och i förlängningen bryta vanadin i sydöstra Skåne ger inte bara avtryck lokalt och i Skåne – det har även gett administratörer och handläggare över hundra mil norrut i landet ett berg av ärenden att hantera. I perioder har tiotals överklaganden per dag ramlat in i brevlådan hos Bergsstaten.

Många som överklagat har också begärt inhibition, alltså att undersökningstillståndet inte ska gälla i väntan på att överklagandet handläggs. Men argumentationen hittills enligt de beslut som kommit från förvaltningsrätten är att undersökningstillståndet i sig inte ger rätt till några intrång som kan vara till skada för markägare. För till exempel borrning krävs arbetsplan.