Konstnärsstipendium delas ut

Tomelilla Artikeln publicerades

Stiftelsen Tomelilla Konstsamling har åtagit sig att, i enlighet med testamente upprättat av Inga-Britt Ljunggren, dotter till en av stiftarna, Bror Ljunggren, förvalta en fond, Bror Ljunggrens Minnesfond.

Fondens uppgift skall vara att dela ut ett resestipendium med ett belopp och period som Konstsamlingens styrelse finner lämpligt. Årets avkastning medger att fonden i år kan dela ut ett stipendium på 50 000 kronor. Fram till den 15 mars är det möjligt att komma in med ansökan. Utdelningsceremonin kommer att äga rum på Konstsamlingens årsdag den 16 augusti 2019 i Tomelilla Konsthall.