Lekfull satsning på byarna fortsätter

Insidan Artikeln publicerades

Gjutning av gummiasfalt, utrullning av gräsmatta och lite annat återstår innan Smedstorps nya lekplats står färdig att börja användas. Om vinterkylan låter vänta på sig, förhoppningsvis innan året är slut.

Den nya lekplatsen ligger intill idrottsplatsen.

– Det var ett önskemål från byborna att placera lekplatsen på den här sidan om byn eftersom skolan och badet redan finns på den andra sidan om vägen, berättar Matilda Dahlin, landskapsingenjör på Tomelilla kommun. Vi hade tidigt ett möte med byborna för att de skulle kunna få säga sitt om både läget och utformningen och intresset var verkligen stort. I samband med mötet bildades en lekplatsgrupp som vi har haft fortsatt dialog med.

Lekplatsen består av klätterställning med rutschkana, balans-lekredskap, gungor, en bollplan och två små nedsänkta studsmattor.

– Det är bra studs i mattorna, berättar Matilda och avslöjar att hon har provat. Studsmattorna och bebisgungan efterfrågades särskilt av byborna. Bollplanen likaså.

Utformningen av lekplatsen är naturnära.

– Det naturnära ligger mig själv varmt om hjärtat, jag tycker det är trevligt när det går att bygga med levande material och det passar särskilt bra här där det är nära till strövområdet i skogen.

Lekplatsen har även försetts med grillplats och tillhörande bänkar med bord.

– Grillplatsen har vi gjort med förhoppningen om att skapa en mötesplats, berättar Matilda.

Lunnarp nästa på tur

Lekplatsen i Smedstorp ingår i en större satsning på lekplatser i kommunens byar.

– Det har avsatts pengar för att rusta upp lekplatserna runt om i byarna. Lekplatserna i Onslunda och Skåne Tranås står redan klara och när den här i Smedstorp är färdig kommer vi att fortsätta i Lunnarp. Där kommer vi att uppdatera ytan där den befintliga lekplatsen ligger, berättar Matilda.

Vad är viktigt att ta hänsyn till när en lekplats utformas?

– Tillgängligheten är en sådan sak, vilket märks i att lekplatsen förses med gummiasfalt. Att lekredskapen är varierade är en annan. Vi vill ju att barn i olika åldrar ska lockas att leka här. Jag tycker även det är viktigt att planera in växtlighet. Lekplatsen här i Smedstorp kommer att ramas in med naturlikt buskage med tåliga växter av blandad höjd. Gjutningen av gummiasfalten, som är väderberoende, återstår som sagt. Men målet är att lekplatsen ska stå klar innan det här året är slut.

Text: Hannah Andersson

Bild: Janni Rix