Levande kalender ger ljus i mörkret

Insidan Artikeln publicerades
Initiativtagaren Susanne Hederoth med hunden Tess framför lucka nummer 1 – de fönsterförsedda dörrarna till Folkhemmet – i Östra Hobys lysande fönsterkalender.
Foto:Janni rix
Initiativtagaren Susanne Hederoth med hunden Tess framför lucka nummer 1 – de fönsterförsedda dörrarna till Folkhemmet – i Östra Hobys lysande fönsterkalender.

I Östra Hoby har begreppet fönsterlucka fått en helt ny innebörd. Här har byborna efter schweizisk förebild skapat en egen adventskalender, som lyser upp i vintermörkret. Den lysande idén kläcktes av bybon Susanne Hederoth.

Sedan den första december har fönster efter fönster lysts upp i Östra Hoby. Ibland handlar det bara om en enkel ljusslinga, ibland om svulstiga arrangemang med kulörta lampor.

Till skillnad från sedvanligt juldekorerade fönster och fönsternischer, som förstås också glänser i december, bär varje fönster även en siffra, från 1 till 24. De ingår nämligen i en adventskalender, vars samlade lyskraft kommer att fullbordas på julafton.

– Idén är ju att det blir mer och mer ljus och inte så statiskt som när alla har samma ljus tända hela tiden, säger initiativtagaren Susanne Hederoth.

Innan hon för ett par år sedan flyttade till Östra Hoby bodde hon många i år Schweiz. Det var där hon första gången kom i kontakt med den här sortens lysande adventskalender. Det är en tradition i många schweiziska byar, där byborna går runt och beundrar varandras skapelser. Dessutom tar många det gärna ett steg längre och bjuder in grannarna på glögg och godsaker.

I Östra Hoby nöjer man sig än så länge med fönsterutsmyckningarna. Visserligen har byborna sin årliga julträff i samlingslokalen Folkhemmet intill kyrkan, men den ligger utanför kalenderarrangemanget och hade blivit av ändå.

Merparten av årets adventsfönster finns för övrigt just på Folkhemmet. Susanne Hederoth står själv bakom flera av kreationerna. Men förhoppningen är att byborna ska ta den tindrande adventskalendern till sina hjärtan och själva vilja medverka kommande jular.

– Vi i byalagets styrelse har fått göra mycket i år, men inför nästa år hoppas vi att fler har förstått vad det är, säger Susanne Hederoth.

Om fler hakar på är tanken att till nästa år ta fram en karta med alla ljuspunkter utmärkta, så att både bybor och besökare lättare kan hitta de olika ”fönsterluckorna” i kalendern.

– Vi får bygga upp det från år till år. De som deltar behöver inte känna att de måste göra någon jättestor grej av det, utan alla gör på sitt sätt. Men vill man vara otroligt kreativ får man förstås vara det.