Lina månar om bina

Simrishamn Artikeln publicerades
Förra onsdagen gästades Simrishamns bibliotek av Lina Herbertsson som arbetar vid centrum för miljö och klimatforskning vid Lunds universitet. Lina berättade varför bina riskerar att försvinna och vad vi kan göra för att förhindra det.
Foto: Fredrik Ekblad
Förra onsdagen gästades Simrishamns bibliotek av Lina Herbertsson som arbetar vid centrum för miljö och klimatforskning vid Lunds universitet. Lina berättade varför bina riskerar att försvinna och vad vi kan göra för att förhindra det.

Vad får det för konsekvenser om pollinerarna försvinner och hur kan vi förhindra det och bevara den biologiska mångfalden? Det var frågor som avhandlades under Lina Herbertssons föredrag på Simrishamns bibliotek förra onsdagen.

Biblioteket har i en serie föreläsningar bjudit in forskare från Lunds universitet för att berätta om nya rön och sprida kunskap inom olika ämnen. Förra onsdagen gästades bibblan av Lina Herbertsson som arbetar vid centrum för miljö och klimatforskning vid Lunds universitet.

Föredraget, som lockade ett 20-tal nyfikna, hade titeln Små kryp med stora uppgifter - varför försvinner våra bin?

Lina berättade att det finns cirka 300 olika arter vilda bin i Sverige. Ungefär en tredjedel av arterna är upptagna på rödlistan, vilket innebär att dessa tydligt minskar i antal och riskerar att försvinna på sikt.

– Situationen i Sverige är inte värre än i andra länder. Det ser likadant ut i resten av västvärlden. En stor del av pollinerarna är hotade och det kommer få konsekvenser för vårt jordbruk. Ungefär tre fjärdedelar av grödorna vi odlar pollineras av insekter. Om pollinerarna försvinner kommer vi behöva 40 procent mer åkermark för att få samma skörd.

Lina tar chokladbollar som exempel på vad pollinerarnas bidrag betyder. Försvinner pollinerarna blir det inte många ingredienser kvar.

– Vaniljen försvinner. Den kommer från en orkidé som pollineras av orkidébin. Margarinet minskar och all kakao försvinner. Även hälften av kaffet försvinner.

– Resultatet blir torra och hårda bollar. De smakade förvisso okej, men det var inte chokladbollar längre, konstaterar Lina.

Orsaken till att pollinerarna försvinner beror på att jordbruket genomgått stora förändringar.

– Storskaligheten har bidragit till att binas mat och boplatser har försvunnit. Ogräsmedel, konstgödsel och färre fältkanter leder också till matbrist för bina.

För att rädda pollinerarna finns en del åtgärder som man som lantbrukare eller trädgårdsägare kan tänka på.

– Matbristen är det största problemet, så vi behöver odla mer blommor. En del jordbrukare har börjat så blomsterblandningar i fältkanter och det är bra. Färre boplatser är också ett problem. Bina gillar inte när det är för städat, så man behöver inte rensa för noga i trädgården. Rishögar och halmbalar är populära boplatser. Sedan bör man använda mindre bekämpningsmedel. De påverkar binas fortplantningsförmåga.