Möte om Kvinnor för freds arbete

Kulturprofilen och årets mottagare av Christina priset, Jea Jonsson, har tagit initiativ till en lokal Ystad/Österlengrupp inom Kvinnor (och män) för fred i Skåne - en grupp som arbetar mot våld som konfliktlösning och mot militarisering.Den 1 september klockan 10 hålls ett öppet informationsmöte i biblioteket på Österlens folkhögskola där Anne Rosberg och Per Abrahamsson, representanter från förbundets Skåneavdelning, medverkar och informerar om KFFs arbete och syfte. KFF samarbetar bland annat med Svenska Freds och Skiljedomsföreningen. Artikeln publicerades