Ny utställning på Tjörnedala

Simrishamn Artikeln publicerades
Ritornello av Ewa Berg.
Foto: Roger Nellsjö,Roger Nellsjö
Ritornello av Ewa Berg.

Just nu visas tre separatutställningar med Ewa Berg, Karin Gustavsson och Gunilla Widholm på Tjörnedala konsthall i Baskemölla.

Ewa Berg arbetar seriellt både med måleri och serigrafi där färgens materialitet formar resonans till de figurativa elementen. Rumslighet konstrueras och dekonstrueras. Både det abstrakta och det figurativa kan ses som pågående dramer där möbler, ting, färg och ornamentik utspelar sin kamp.

Karin Gustavsson arbetar med rå ull. I hennes bearbetning av den obearbetade ullen följer olika material som fastnat i ullen på grund av hur fåren levt och var de vistats. I sin process utsätter Gustavsson ullen och dess tillbehör för olika former av friktion, temperaturer och mängd vätska. Tovning är ett hand-on arbete med stark koppling till slöjd.

Gunilla Widholm är grafiker och arbetar mest med etsningar och torrnålsgravyrer i den klassiska traditionen. Att etsa bjuder ofta på överraskningar. Det är det som enligt Widholm är så roligt med arbetet i verkstaden och det håller nyfikenheten vid liv. Naturen är oftast hennes förebild och inspirationskälla.

Utställningarna visas till den 14 juli.