Ny väg för både möss och människor invigd

Insidan Artikeln publicerades
Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Simrishamns kommun, Mätta Ivarsson, regionråd på Region Skåne och Matz Hammarström, avdelningschef på Länsstyrelsens landsbygdsavdelning, hjälptes åt att klippa invigningsbandet. 6 bilder
Foto:Hannah Andersson
Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Simrishamns kommun, Mätta Ivarsson, regionråd på Region Skåne och Matz Hammarström, avdelningschef på Länsstyrelsens landsbygdsavdelning, hjälptes åt att klippa invigningsbandet.

Tidigare idag invigdes den nya vägen till Stenshuvuds nationalpark. Samtidigt invigdes också en annan väg, nämligen stigen för hasselmöss som går längs en portal över den asfalterade bilvägen.

Fredagen den 13 oktober förrättades invigningen av den, 860 meter långa, nya vägen som leder till Stenshuvuds nationalpark. Under sommaren är Stenshuvud ett populärt turistmål, vilket medför en hårt trafikerad körsträcka. Den gamla vägen gick genom Svabesholms Kungsgård och gårdens ägare, Anders Thuresson, har haft en omdragning av vägen på sin önskelista under många år.

– Jag har önskat det här under nästan 30 års tid, så det här är självklart en stor dag, säger Anders Thuresson. Nu kommer vi att få en helt annan gårdsmiljö och kommer att kunna utveckla verksamheten på ett annat sätt. Dessutom är den nya vägen väldigt vacker och smälter väl in i området, konstaterar Anders.

Även Liselotte Jarl, projektingenjör på Trafikverket, lovordar vägens utformning.

– Det är en fantastiskt vacker väg som följer landskapet, en av de vackrare nybyggda vägar jag sett, säger Liselotte Jarl. Arbetet har flutit på jättebra och vi blev klara i god tid inför dagens invigning.

Text och bild: Hannah Andersson

Fakta

Hasselmusportalen

Hasselmusen som finns i området är en känslig art som normalt bara förflyttar sig genom tät, sammanhängande snår, busk, samt trädvegetation, och skyr all öppen mark. För att säkra hasselmusens väg över den nya vägen har en unik hasselmuspassage byggts norr om Gladelundsvägen, mellan bostadsfastigheterna väster om planområdet och den nya vägsträckningen. Passagen består av en spaljéliknande konstruktion med klängväxter som björnbär, bokharabinda och honungsros.