Olika placeringar i bilrankning

Insidan Artikeln publicerades
Bild: Bass Nilsson
Foto:Bass Nilsson
Bild: Bass Nilsson

I rankningen Årets Bilkommun 2017, som ett av landets största bensinbolag står bakom, hamnar Ystad, Simrishamn och Tomelilla på plats 14, 21 respektive 227.

Tanken med rankningen, som nu görs för sjätte året, är att bidra till ett fossilfritt Sverige genom att ranka kommunerna efter klimatpåverkan. Rankningen bygger på statistik från 2016 och granskar andelen nyregistrerade miljöbilar, bilarnas bensin- och dieselförbrukning samt hur långa sträckor som körs i genomsnitt, både per bil och per person.

Solna, som är nummer ett i landet, hamnar på förstaplats främst tack vare bilisternas beteende och de minskade körsträckorna i kommunen. Samspelet mellan bilisternas beteende, effektiva drivmedel och bränslesnåla fordon är avgörande för att minska klimatpåverkan.

I Ystad och Simrishamn minskade bilisterna sin genomsnittliga bilkörning med 8,49 respektive 3,7 mil under 2016, medan Tomelillas bilister i stället ökade sin genomsnittliga bilkörning med 17 mil. Bilisterna i Ystad, Simrishamn och Tomelilla använde under samma period i genomsnitt 849, 865 respektive 885 liter bensin och diesel.

Medan 14 procent av de nyregistrerade bilarna i Simrishamn utgjordes av nya miljöbilar, var motsvarande siffror i Ystad och Tomelilla 13 respektive 12 procent.