Om framtidens trädgård på museet

Insidan Artikeln publicerades
Lördagen den 5 augusti klockan 10-16 anordnas heldagen Framtidens trädgård på Österlens museum i Simrishamn.
Foto:Louise Lind
Lördagen den 5 augusti klockan 10-16 anordnas heldagen Framtidens trädgård på Österlens museum i Simrishamn.

På Österlens museum i Simrishamn anordnas en heldag med föredrag, demonstrationer och marknad. I fokus står framtidens trädgård.

Trädgårdsdagen äger rum lördagen den 5 augusti klockan 10-16. Evenemanget är ett samarbete mellan Österlens museum, Österlens Trädgårdsrunda, Österlens Trädgårdsförening, Österlenrosor och Tjörnedala Trädgårdsförening. Antalet biljetter är begränsat, och föranmälan sker till Österlens museum.

Program

Dagen inleds med att Peter Korn, växtsamlare och trädgårdsanläggare, håller föredrag klockan 10.00. Peter berättar om sina erfarenheter när det gäller att anlägga planteringar, där han utnyttjar sina kunskaper om växternas naturliga växtplatser.

Klockan 11.30-12.00 visas installationen Skörda regnvatten i museets trädgård.

Föredrag av Niklas Wennberg, grundare Stadsjord i Göteborg, blir det sedan klockan 13.00. Stadsjord fungerar som kunskapscentrum. Niklas är en kraftkälla och inspiratör för att utveckla en högre självförsörjning av mat, demokrati och kvartersvärme i främst svenska tätorter.

På eftermiddagen anordnas workshop i hur man sticklingförökar sina rosor, samt hur man gör sitt eget insektshotell. Klockan 14.30-15.00.

Direkt efter workshoppen, klockan 15.00 hålls föredrag av Anna-Maria Blennow, arkitekturhistoriker och författare till boken Europas trädgårdar och en bok om Ulla Molin. Anna-Maria ger ett porträtt av Ulla Molin, som stod för nytänkande och var före sin tid genom en helhetssyn på arkitektur, inredning och trädgård. Deltagarna får också några historiska exempel.

Utställare och aktiviteter

Under dagen finns olika utställare på plats, däribland Österlenrosor, Drakängens insektshotell, Engelska trädgården, Österlenkryddor, och Skörda regnvatten. Det anordnas också trädgårdsverkstad för stora och små, och då finns möjlighet tillverka ett trädgårdsrep eller ett rephopprep med Eva Persson.