Personligt verk av Österlenakademien

Insidan Artikeln publicerades
Hälften av Österlenakademiens för närvarande 16 ledamöter, med ordförande Ola Ohlsson i spetsen, deltog vid bokreleasen av tredje gemensamma alstret "Personligt öster om leden". Akademien har 18 stolar, men nyligen bortgångna paret Holms platser har ännu inte hunnit fyllas. Det är också till dem den nya boken är tillägnad.
Foto:Johan Bentzel
Hälften av Österlenakademiens för närvarande 16 ledamöter, med ordförande Ola Ohlsson i spetsen, deltog vid bokreleasen av tredje gemensamma alstret "Personligt öster om leden". Akademien har 18 stolar, men nyligen bortgångna paret Holms platser har ännu inte hunnit fyllas. Det är också till dem den nya boken är tillägnad.

De aderton på Österlen har precis släppt sin tredje bok, ”Personligt öster om leden”, som precis som sina föregångare är en underhållande och kunskapssprängd volym.

Som titeln på Österlenakademiens nya bok förkunnar är många av texterna personligt hållna. Samtidigt medger författarna att långt ifrån alla har hållit sig strikt till ämnet.

– De två första böckerna innehåller till stor del vad vi ledamöter är specialister på. Därför tyckte jag att det var dags att vi skrev lite om våra personliga erfarenheter. Men det är omöjligt att styra ledamöterna i en viss riktning. Så hälften av artiklarna är väldigt personligt hållna, medan hälften är ungefär som i de förra böckerna, säger Anders Bárány, professor emeritus i fysik.

Samtidigt är mångsidigheten en styrka. "Personligt öster om leden" bjuder på initierade inblickar i en lång rad ämnesområden, där forskarna med lust och espri har tagit sig an det de brinner allra mest för, från egna minnen och tankar till vetenskapen och dess profiler.

  Mycket, om än inte allt, knyter an till Österlen, exempelvis musikhögskolelektorn Cecilia Kjelldéns ”Komstadtösen med buxbomflöjten”, SLU-forskaren Kimmo Rumpunens ”Äppel- och mustriket Österlen” och psykologiprofessorn Sven Ingmar Anderssons ”Fragment om lov och konst på Österlen”.

  Boken är tillägnad Ingvar Holm och Karin Sverenius Holm, som båda var uppskattade ledamöter i akademien fram tills att de gick bort kort tid efter varandra tidigare i år. Medan hennes målning av Vitaby kyrka pryder omslaget, vilar hans ande över varje boksida.

  Ledamöterna delar med stor värme med sig av sina många minnen av paret. Inte sällan dråpliga episoder, som att ordföranden, tillika medicinprofessorn, Ola Ohlsson i princip bara kände igen sitt namn sedan Ingvar Holm satt tänderna i hans förord till en av akademiens tidigare böcker.

  – Det var också Ingvar Holm som inspirerade oss till att skriva vår första bok. Visserligen är vi vana skribenter allihop, med över 100 publikationer inom våra respektive ämnesområden, men att skriva populärvetenskaplig litteratur var ovant för många av oss, säger Ola Ohlsson.

  Österlenakademien bildades 2003, ursprungligen som en referensgrupp för den gastronomiska högskoleutbildning som då planerades i Tomelilla. När planerna ändrades fick akademien ett nytt syfte och ägnar sig i dag främst åt folkbildning genom böcker och föreläsningar.

  Som sig bör har akademien 18 ledamöter, men för stunden är de bara 16. Paret Holms ersättare ska snart väljas in. Huvudkriterierna är att man är disputerad forskare och har stark anknytning till Österlen. Utöver det ska man gärna komplettera gruppen, betonar endokrinologiprofessorn Mona Landin-Olsson.

  – Vi ser också gärna att det väljs in lite fler kvinnor. Vi är ju bara fyra i dag.