Renovera gamla hus kräver varsam hand

Simris Artikeln publicerades

Många drömmer om att renovera ett äldre hus, men är osäkra på hur de ska gå tillväga. Vi bad Fredrik Trane, som driver Tranes Byggnadsvård i Simris om några tips.

Vad generellt ska man tänka på när man vill renovera ett gammalt hus?

– Ett kort svar är att renovera på husets villkor. Ett gammalt hus är byggt med naturlig fuktvandring, ventilation och värme i naturliga material. När vi moderniserar huset och användandet av detsamma måste man ta hänsyn till de parametrarna. Det är, som ett exempel, en dålig idé att sätta ångspärrar vid isolering, då hindras den naturliga fuktvandringen och fuktskador kan uppstå.

 

Vad är första steget?

– Att bo in sig. Det är alltid en god idé att få följa minst en säsong av varje innan man ger sig på alltför stora ändringar. Jag brukar säga att ont om tid och gott om pengar är det farligaste som finns för gamla hus, själen renoveras gärna bort då och man står med ett hus som inte känns igen från dagen då man köpte det.

Behandla huset som en skåning; lugnt och lite sävligt.

 

Måste man vara trogen en viss tidsepok eller kan man blanda stilar?

– Nej, vi har alltid genom tidens gång uppgraderat våra hem. Jag skulle snarare säga att vi har aldrig renoverat så omfattande som vi gör idag. Kök ersätts till exempel långt innan bäst före-datum. Lugn renovering kan med fördel ske i olika etapper och olika tidsepoker.

 

Vad är det vanligaste misstaget många gör?

– Använder alltför täta material baserade på plast i gamla hus. Dessvärre finns plast i de flesta material som vanliga bygghandeln tillhandahåller. En silikatfärg har en för stor del akrylat i sig, en vattenburen färg innehåller plast och lösningsmedel osv. Gamla hus gillar inte täta material. Det slutar med att färg flagnar, puts trillar av och mögel byggs in bakom isolering. Huset får gärna bli lufttätt men inte diffusionstätt. Enkelt sagt; huset måste kunna andas.

 

Ni förespråkar cirkulär renovering, vad innebär det?

– Cirkulär renovering är att renovera enligt principen reuse, reduce, recycle. Använda material som inte hamnar på deponi utan istället kan återanvändas. Ett exempel som vi förespråkar är lera istället för cement. Ett betonggolv innehåller förutom cement även armering, plastslang (golvvärme), frigolit, fuktspärr och lite kemikalier. När golvvärmeslangen går sönder måste hela golvet bilas upp och slängas på deponi. Ett lergolv innehåller enbart lera, sand och halm som kan återanvändas efter att slangen bytts ut.

 

Vad är byggnadsvård enligt Tranes Handelskompagni?

– Att ta vara på de hus vi har som är gamla men också se till att husen som byggs idag kan bli gamla. Det gör vi genom att använda rätt material och tekniker och framför allt inte förlita oss på petroleumbaserade produkter.

 

På Tranes Handelskompagni i Simris finns gedigen kunskap om hur man renoverar äldre hus på bästa sätt.