Så mycket mer än bara en hälsokontroll

Ystad Artikeln publicerades
Anna Grahm är områdrådeschef på Capio Nova Företagshälsa som har mottagningar i Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn.
Foto: Hannah Andersson
Anna Grahm är områdrådeschef på Capio Nova Företagshälsa som har mottagningar i Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn.

Att företagshälsovården omfattar så mycket mer än bara en hälsokontroll vill Anna Grahm och Lina Andersson på Capio Nova Företagshälsa nå ut med.

– Alla vinner på en bra företagshälsa; företaget, den anställde och inte minst samhället, säger Anna Grahm som är områdrådeschef på Capio Nova Företagshälsa.

Företagshälsan hjälper företag att se på sin arbetsmiljö med andra ögon.

– Vi har företagssköterskor, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer, psykologer, hälsocoacher och läkare i vår personalstyrka. Det vi har att erbjuda är så mycket mer än bara en hälsokontroll, poängterar Anna. Vi hjälper företag med kartläggning av såväl den fysiska som den psykosociala miljön och kommer med råd om vilka förebyggande insatser som kan göras. Vi håller även mycket utbildningar, som stresshantering, hjärt- och lungräddning gällande både vuxna och barn, första hjälpen och härdplastutbildning.

För ett år sedan köptes Novaklinikens Företagshälsa upp av Capio men organisationen har 25 års erfarenhet och är sedan tio år tillbaka kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2015.

– Vi har mottagningar i Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Det är en av våra styrkor, att vi är kundnära och har god kännedom om våra företag, säger Lina Andersson, koordinator.

Vinsterna med en god arbetsmiljö är många menar Anna och Lina.

– Produktiviteten ökar och sjukfrånvaron minskar, men kanske viktigast är att arbetsglädjen hos medarbetarna ökar och att arbetsgivaren som satsar på sina anställdas välmående blir attraktiv, säger Anna.

– Vi har nöjet att se stoltheten hos de anställda som jobbar på ett företag som är måna om sin personal, säger Lina.

På frågan om det finns några arbetsmiljöfällor som är lättare att falla i än andra svarar Anna:

– Det är inte ovanligt att företag satsar på att köpa in väldigt bra arbetsredskap, men att redskapen sedan inte används rätt, eller inte används alls.

– Något annat som vi ofta möter är uttrycket ”jag skulle bara”, säger Lina. Det går på ett ögonblick att få en bestående hörselskada och en annan klassiker är att även om ett arbetsmoment bara görs en kort stund varje dag, så blir det mycket av det i det långa loppet.

En annan stor utmaning för dagens företag är den psykiska ohälsan.

– En tydlig trend är tyvärr att den psykiska ohälsan på arbetsplatser ökar. Där har nog de flesta arbetsgivarna den största utmaningen idag, och därför arbetar vi aktivt med det inom företagshälsan med både förebyggande och rehabiliterande insatser, avslutar Anna.