Samverkan för Hanöbukten

Insidan Artikeln publicerades
Foto: Torun Börtz
Foto:Torun Börtz
Foto: Torun Börtz

Lördagen den 27 januari klockan 13.00-16.15 ges ett informationsmöte på Kiviks Bio för allmänheten om arbetet i Hanöbukten under 2017 och framåt. Med möjlighet att lyssna på och ställa frågor till olika samverkansaktörer som arbetar med att förbättra hela Hanöbuktsområdet, både uppströms i åarna och ute till havs.

Klockan 13.00-15.00 lägesbeskrivning av situationen i Hanöbukten med en översiktlig sammanfattning om vad som har gjorts det senaste året kring problemen från myndigheter, forskare, kommuner, företag, organisationer, finansiärer samt från andra samverkansaktörer i Skåne. Klockan 15.00-15.20 kaffe och bensträckare. Klockan 15.20-16.00 beskrivning av arbetet för Samverkan Hanöbukten under 2018. Paneldebatt med chans till frågor och diskussioner om att jobba tillsammans framöver. I panelen bland andra representanter från Havs- & Vattenmyndigheten, Marint Centrum, Länsstyrelsen Skåne, Tvärpilen AB, Skånetrafiken, World Maritime University, Helge Å Model Forest. Klockan 16.00-16.15 sammanfattning och avslut. Fri entré men begränsat antal platser. Anmälan till Kiviks museum.