Skola bygger broar till större välbefinnande

Insidan Artikeln publicerades
Klass 5-6 på Hammenhögs friskola visar de träningsredskap som genom projektet ”Hälsofrämjande skolutveckling” numera finns i alla klassrum.
Foto:Johan Bentzel
Klass 5-6 på Hammenhögs friskola visar de träningsredskap som genom projektet ”Hälsofrämjande skolutveckling” numera finns i alla klassrum.

Hammenhögs friskola har redan kommit långt med sin hälsofrämjande skolutveckling. Nu har skolan fått ytterligare 775 000 kronor av Skolverket för att utveckla arbetet ännu mer.

Redan under förra läsåret fick Hammenhögs friskola projektmedel från Skolverket för ”Hälsofrämjande skolutveckling”. De 378 000 kronorna satsades bland annat på minigym i alla klassrum, en aktivitetsbana på skolgården samt annan fysisk aktivitet som vävdes in i undervisningen.

Nu har skolan fått ytterligare 775 000 kronor för fas två i projektet. Temat den här gången är ”Bygga broar”, i både bokstavlig och bildlig mening.

I slöjden bygger eleverna faktiska broar, i matematiken räknar de på hållfasthet och på svensklektionerna skriver de om kända broar. Men det handlar också om att bygga relationer och broar ut i samhället, exempelvis till föreningslivet, andra skolor och andra kulturer.

– Genom att skapa sammanhang kring barnen och genom att väva ihop ämnena vill vi stärka elevernas självkänsla och självförtroende och ge dem en större förståelse för omvärlden, säger kuratorn Camilla Nordström, som driver projektet tillsammans med idrotts- och matematikläraren Erica Helweg.

I projektet ingår ett nära samarbete med forskare från Malmö universitet, som följer projektet samt ger råd och stöd under processens gång. De kommer bland annat att studera lärarnas undervisningsmetoder och ledarskap i klassrummet.

Det finns också ett så kallat metakognitivt inslag, vilket innebär att barnen själva ska fundera kring vad det är de lär sig, varför de lär sig det och hur de tar till sig kunskapen.

– Vi vill skapa fysiska förutsättningar för barnen att lära sig utifrån vad som fungerar bäst för dem. Alla lär sig på olika sätt. Vi ska inte bara ha en massa bänkar där alla sitter och tittar rakt fram. Vissa behöver kanske stå och jobba. Vi behöver variera oss mer och skapa mer innovativa klassrumsmiljöer, men det är också viktigt att vi ibland tar oss härifrån och ut i verkligheten, säger Erica Helweg.

En av styrkorna med Hammenhögs friskolas satsning på ”Hälsofrämjande skolutveckling” är att många av åtgärderna är så pass konkreta att de kommer att leva kvar långt efter att själva projektet är avslutat.

Huvudsyftet är att genom fysisk aktivitet och mindfulness öka elevernas koncentrationsförmåga och lust att lära och därigenom öka både måluppfyllelsen och välbefinnandet. En viktig del är att elevhälsan och skolarbetet går hand i hand och integreras med varandra, betonar Camilla Nordström.

– Jag är ingen sådan där kurator som sitter på mitt rum och gömmer mig, utan jag är ute i klasserna och med barnen på rasterna. Det är viktigt för mig, för ledningen och för mina kollegor. Där har vi redan kommit en bra bit. Nu är tanken att jag ska vara ännu mer ute i klasserna och att vi ska koppla in både specialpedagogen och sjuksköterskan i mer förebyggande arbete.