Borås

Sökes: Faddrar till Ramnaparkens hus

Borås Artikeln publicerades
Frida Andersson, projektledare, förklarar för Iréne Arvidsson, till vänster, och Marianne Lindh om hur de nya skyltarna tillsammans med den nya appen kommer att ge besökarna en mer djupgående upplevelse.
Foto: Johan Valkonen
Frida Andersson, projektledare, förklarar för Iréne Arvidsson, till vänster, och Marianne Lindh om hur de nya skyltarna tillsammans med den nya appen kommer att ge besökarna en mer djupgående upplevelse.

Borås museum har kommit i skymundan när Textilmuseet fått både fokus och pengar. Men nu har de fått 400 000 kronor i bidrag för att förbättra och utveckla verksamheten i Ramnaparken.

– Det ska bidra till att levandegöra museet, säger projektledare Frida Andersson.

Kulturnämnden vill fira ett nyöppnat museum i Ramnaparken år 2021 som en av de 400 saker som ska firas när Borås stad fyller 400 år. Inför detta är tanken att museet ska, som de beskriver det på sin hemsida, ta ”ny form”.

Museets förening, De sju häradernas kulturhistoriska förening, har nyligen blivit beviljade bidrag om totalt 400 000 kronor för detta.

– Projektet syftar främst till att skapa faddergrupper och etablera ett slags plattform som man kan bygga vidare på i framtiden. Det ska bidra till att levandegöra museet, säger projektledaren Frida Andersson.

Husen vid Borås museum kommer att tilldelas var sin faddergrupp med ansvar för att utveckla idéer om vad som kan göras för den specifika byggnaden. Det kan röra sig om olika typer av aktiviteter, upprustning eller även guidade turer.

Eftersom byggnaderna är ditflyttade från olika delar av Sjuhärad hoppas föreningen att de kan samla in ny information om husen från de lokala invånarna och därmed även berika verksamheten.

– När det startade hette det De sju häradernas kulturhistoriska museum, så det är inte bara för Borås, det är för hela Sjuhäradsbygden, säger Marianne Lindh, styrelsemedlem i kulturhistoriska föreningens styrelse.

Just nu söker de därför fler frivilliga som är intresserade av områdets historia och som kan tänka sig ingå i dessa faddergrupper.

– De behöver inte ha kunskap men de behöver ha stort intresse för det, säger styrelsens ordförande Iréne Arvidsson.

Marianne Lindh, Frida Andersson och Iréne Arvidsson hoppas att de nya bidragspengarna kan användas för att engagera fler i vad som händer i Ramnaparken.
Foto: Johan Valkonen
Marianne Lindh, Frida Andersson och Iréne Arvidsson hoppas att de nya bidragspengarna kan användas för att engagera fler i vad som händer i Ramnaparken.

Frida Andersson, som är ensam anställd för det här projektet, håller även på att utveckla en app som besökarna i Ramnaparken kan använda för att få tillgång till fler bilder och information om de olika husen. Då kan det röra sig om inspelade berättelser eller kartor som visar var i Sjuhärad som byggnaden brukade stå.

Borås museum och Textilmuseet drivs av Borås kommun samt De sju häradernas kulturhistoriska förening. På senare år har det dock satsats mer på den senare verksamheten, medger Iréne Arvidsson.

– Resurserna har under de senaste åren lagts ganska mycket på Textilmuseet och rent ekonomiskt har det prioriterats mer. Men detta projekt fokuserar specifikt på Ramnaparken, säger hon.

Pengarna för projektet kommer från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Region väst kulturnämnd som bidragit med 200 000 kronor vardera.

Förhoppningen är att caféet och museets verksamhet kommer vara öppet för allmänheten året om, i stället för säsongsvis som i dagsläget.
Foto: Johan Valkonen
Förhoppningen är att caféet och museets verksamhet kommer vara öppet för allmänheten året om, i stället för säsongsvis som i dagsläget.

fakta

Så blir du fadder

För att anmäla sitt intresse om att bli fadder för ett hus i Ramnaparken kan man kontakta museet direkt via deras hemsida eller prata med en av medlemmarna i föreningen.

Visa mer...