Stort engagemang för nystartad kvinnojour

Insidan Artikeln publicerades
Ingalill Bjartén, Annika Månsson och Angela Beausang är tre av kvinnorna som står bakom bildandet av Kvinnojouren på Österlen.
Foto:Hannah Andersson
Ingalill Bjartén, Annika Månsson och Angela Beausang är tre av kvinnorna som står bakom bildandet av Kvinnojouren på Österlen.

Initiativet att starta en kvinnojour i Simrishamn har väckt stort engagemang. Nu saknar nystartade Kvinnojouren på Österlen bara en lokal innan journumret kan tas i bruk.

Idén att starta en lokal kvinnojour föddes i somras och första mötet hölls på Världens hus i Simrishamn i oktober. I november bildades Kvinnojouren på Österlen och Angela Beausang, som arbetat med kvinnofridsfrågor hela sitt liv och var med och startade riksorganisationen 1984, utsågs till ordförande. ÖM har träffat såväl Angela som Ingalill Bjartén och Annika Månsson för att få veta mer om initiativet.

Varför behövs det en kvinnojour i Simrishamn?

– Vi upplever att det finns ett stort behov, att det finns många kvinnor som i det dolda utsätts för både fysiskt och psykiskt våld, säger Ingalill. Misshandel och missbruk är demokratiska frågor på det viset att de drabbar alla, poängterar Annika. Och våld mot kvinnor är något som är så inbyggt i könsstrukturerna att behovet av kvinnojourer kommer att finnas länge än, menar Angela. Vi fick oväntad draghjälp av #MeToo. Med rörelsen har det blivit lättare att prata om mäns våld mot kvinnor och om sexuella trakasserier.

Intresset för att engagera sig i kvinnojouren har varit stort.

– Till det initierande mötet som vi höll på Café Kagan i Simrishamn kom det fler än trettio intresserade, berättar Ingalill.

Till det första ordinarie medlemsmötet som hölls förra veckan, och där den formella styrelsen utsågs, kom ett trettiotal personer.

– Alla är välkomna som medlemmar. Även män, de har ingen möjlighet att arbeta aktivt i föreningen men får gärna bli stödmedlemmar, säger Annika.

Den 14 mars väntar det första årsmötet.

Vad gör en kvinnojour?

– Till oss kan alla kvinnor som känner sig utsatta på något sätt vända sig. Vi arbetar varken som psykologer, socionomer eller relationsexperter, men däremot är vi medsystrar, inte sällan med specialistkompetens, säger Angela. Kvinnorna som vänder sig till oss blir inte registrerare någonstans utan är helt anonyma. Vi har en telefon och ett nummer klart att börja användas, men först måste vi ha någonstans att vara.

– Vi kommer att titta på en första lokal i centrala Simrishamn i dagarna, berättar Ingalill. Längre fram vill vi även kunna erbjuda utsatta kvinnor som vänder sig till oss ett tillfälligt boende, men det behöver vi stöd av kommunen för att kunna förverkliga, fortsätter Angela. Den 31 januari startar vår första utbildning som du måste ha genomfört för att få lov att sitta jour. Första utbildningstillfället vänder sig i första hand till styrelsemedlemmarna men det kommer självklart att följas av fler.

Text och bild: Hannah Andersson

Fakta

Roks kvinnojourer

Österlens kvinnojour är medlem i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Roks kvinnojourer är föreningar som arbetar för kvinnor och barns rättigheter och frigörelse, och mot mäns våld mot kvinnor.

Inom Roks finns nära 70 kvinnojourer, från norr till söder.

På jourerna arbetar bara kvinnor och inga män. De tar heller inte emot män.