Stort intresse för demenssjukdomar

Simrishamn Artikeln publicerades
Ett 30-tal nyfikna dök upp på informationsträffen om demenssjukdomar som hölls av Elisabeth Hallberg i Stadshuset i Simrishamn förra tisdagen.
Foto: Fredrik Ekblad
Ett 30-tal nyfikna dök upp på informationsträffen om demenssjukdomar som hölls av Elisabeth Hallberg i Stadshuset i Simrishamn förra tisdagen.

Demenssjukdomar drabbar allt fler och inte bara äldre. Idag är omkring 160 000 svenskar drabbade och antalet beräknas öka kraftigt de kommande åren.

– År 2050 tror man att omkring 250 000 personer kommer lida av demenssjukdomar, så det är en explosionsartad utveckling, säger demenssjuksköterskan Elisabeth Hallberg som förra tisdagen höll en informationsträff i Stadshuset i Simrishamn för ett 30-tal nyfikna.

Elisabeth började med att förklara vad demens är.

– Demens betyder ”utan sinne” på latin, så det är inget trevligt ord och ett begrepp som man mer och mer vill undvika. Det håller på att ersättas av kognitiva sjukdomar. Det är ett samlingsnamn på flera sjukliga tillstånd i hjärnan som påverkar minnesförmågan, den emotionella och praktiska kontrollen.

– Det första symptomet brukar vara att närminnet drabbas. Det blir svårare att planera och till exempel skriva inköpslistor. Sedan brukar det bli en försämring av sociala eller yrkesmässiga funktioner.

Elisabeth berättar att Alzheimers sjukdom står för cirka 60 procent av samtliga fall av demens i Sverige. Sjukdomen gör att hjärnvävnad gradvis förstörs då nervceller börjar förtvina och dö i onormal omfattning. Hela storhjärnan drabbas men framför allt hjäss- och tinningloberna.

– Det är en sjukdom som tar lång tid att utveckla, ibland upp till 20 år och den kommer smygande. Därför är den svår att upptäcka.

Tidiga symptom kan vara nedsatt närminne, trötthet och svårt att ta beslut.

– Man tappar sin ”motor” och undviker sociala sammanhang. Man tappar även ord och den röda tråden och får svårt att formulera sig. Koncentrationsförmågan försämras och man får svårt att anpassa sig till förändringar. En konsekvens blir att man känner sig lite ängslig och mår dåligt. Men det kommer som sagt smygande. När dessa symptom återkommer allt oftare, då är det läge att söka hjälp.

Under föredraget kunde åhörarna ställa frågor och en man undrade vad som triggar Alzheimers.

– Man vet inte, men det forskas på det. Den klart största riskfaktorn för Alzheimers sjukdom är hög ålder. Sannolikheten att insjukna ökar betydligt efter 65 år.

Även arvet har betydelse för uppkomsten av sjukdomen. Den som har en alzheimersjuk förälder har en ökad risk att själv drabbas. Högt blodtryck, diabetes och utbildningsnivå är andra faktorer som påverkar risken.

Idag finns läkemedel som används vid Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom med demens. Läkemedlen gick tidigare under benämningen bromsmediciner, något som numera anses missvisande eftersom de inte kan påverka sjukdomsförloppet. Läkemedlen har däremot visat sig kunna lindra olika demenssymptom.

– Man kan må bra även med Alzheimers, det är viktigt att komma ihåg. I rätt miljö och med rätt bemötande kan man få en dräglig tillvaro.