Tummen upp för Simrishamn

Insidan Artikeln publicerades
Simrishamns kommun har för tredje gången undersökt inflyttade och utflyttade Simrishamnsbors attityder till kommunen. Den här gången har även Simrishamnsbor som varken har flyttat in eller ut de senaste tolv månaderna, det vill säga mer ”bofasta” kommuninvånare, omfattats av undersökningen.
Foto:Johan Bentzel
Simrishamns kommun har för tredje gången undersökt inflyttade och utflyttade Simrishamnsbors attityder till kommunen. Den här gången har även Simrishamnsbor som varken har flyttat in eller ut de senaste tolv månaderna, det vill säga mer ”bofasta” kommuninvånare, omfattats av undersökningen.

Varför vill man bo i Simrishamns kommun? Och varför flyttar man härifrån? Ännu en gång har en omfattande undersökning gjorts för att kartlägga attityderna till kommunen, och den här gången är det inte bara in- och utflyttarna som har fått komma till tals.

Inom ramen för sin utbildning i statistik fick Lundastudenten Jacqueline Morey förra året i uppgift att genomföra Simrishamns kommuns tredje flyttundersökning sedan 2011. Precis som tidigare kommer kommunpolitikerna att analysera innehållet noggrant.

– Det har varit väldigt användbara undersökningar. Dessutom är det lite unikt, för det är i princip ingen annan kommun som gör sådana här mätningar. Men det är ju jättesvårt att ha en uppfattning om folks flyttbeteende om man inte frågar varför de flyttar, säger Jan-Erik Zandersson, informationsansvarig på kommunen.

873 inkomna enkäter av 4 000 utskickade ger den här gången en svarsfrekvens på nästan 22 procent. Det räcker för att resultatet ska vara statistiskt säkerställt.

Nästan 10 procent av kommunens hushåll har nåtts och svaren bland de in- och utflyttade är väldigt lika svaren i undersökningarna från 2011 och 2013.

– Av det kan man dra slutsatsen att det kommer att hålla sig så även i fortsättningen, om inget dramatiskt händer i kommunen, säger Jacqueline Morey.

Grundinställningen är mycket positiv. Merparten ger ett helhetsbetyg på mellan fyra och sex på en sexgradig skala. Kort restid mellan hem och arbete, en bra boendestandard samt en bra skola och uppväxtmiljö tillhör de värden som skattas högst.

Det gäller även bland dem som lämnat kommunen.

– Det är väldigt få som har gjort ett aktivt val att flytta härifrån för att de inte trivs. Ofta har de inte haft något val, utan har flyttat till exempel för att de har fått ett jobb någon annanstans, säger Jacqueline Morey.

Merparten av de nyinflyttade anger jobb eller familj som anledning till valet av Simrishamn.

Men det finns också ett värde i att veta vad som håller folk kvar, inte bara vad som lockar dem till eller från kommunen. Därför omfattar den nya undersökningen även personer som varken har flyttat in eller ut de senaste tolv månaderna. Dessa mer ”bofasta” kommuninvånare tillhör dessutom majoriteten av de svarande.

Ett tydligt önskemål är fler satsningar på dem som bor i Simrishamn året runt och mindre på turisterna. Många menar att det skulle locka tillbaka de yngre generationerna.

På den öppna frågan om vad som är positivt med kommunen nämner hela 41,9 procent naturen och havet, medan 16,5 procent uppskattar lugnet. Småstadskänslan lyfts fram av 12,1 procent.

Högst på listan över det som är mindre positivt hamnar politiken. 35,9 procent har på ett eller annat sätt kritiserat hur politikerna sköter sitt jobb, att det finns en brist på transparens och nytänkande. Näst högst på minuslistan hamnar kommunikationerna. 16,8 procent klagar på opålitlig och bristfällig kollektivtrafik.

Men oavsett vad man tycker tror de flesta att de bor kvar i kommunen om tio år. Om de får ha hälsan, vill säga, betonar Jacqueline Morey.

– De som har svarat nej har ofta gjort det för att de anser sig vara för gamla, att de nog inte kommer att leva om tio år.