Ungdomar tar kulturen i egna händer

Insidan Artikeln publicerades
Att skruva ihop ett mikrofonstativ är dagens första praktiska moment på Kulturcrewutbildningen på Ungdomens hus i Ystad, men fler väntar. Sverre Mar Häggström från Sophiaskolan i Rörum och Markus Strömberg från Nils Holgerssonskolan i Simrishamn ger sig i kast med uppgiften.
Foto:Johan Bentzel
Att skruva ihop ett mikrofonstativ är dagens första praktiska moment på Kulturcrewutbildningen på Ungdomens hus i Ystad, men fler väntar. Sverre Mar Häggström från Sophiaskolan i Rörum och Markus Strömberg från Nils Holgerssonskolan i Simrishamn ger sig i kast med uppgiften.

Genom Kulturcrew får 32 barn och ungdomar i sydöstra Skåne ett större inflytande över kulturlivet. De utbildas i arrangörskap för att själva kunna hålla i trådarna.

Markus Strömberg från Nils Holgerssonskolan i Simrishamn och Sverre Mar Häggström från Sophiaskolan i Rörum står sida vid sida och skruvar ihop varsitt mikrofonstativ.

Det går ganska snabbt att lösa uppgiften och efteråt inser Markus Strömberg att hans stativ till och med är i precis lagom höjd för honom själv. Han har gjort det här förr. Det har inte Sverre Mar Hägström.

– Men det var bara att skruva, konstaterar han.

Tillsammans med 30 andra barn och ungdomar i åldern 10 till 16 år är de på plats på Ungdomens hus i Ystad för att delta i sydöstra Skånes första Kulturcrewutbildning.

Skådespelaren Sanna Halapi Persson lär ut presentationsteknik och håller dessutom ett inledande anförande där hon talar sig varm för fantasin. Utbildningen i ljud- och ljusteknik håller Sara Andersson i, medan Creative People leder en workshop i marknadsföring på sociala medier.

Tanken är att utbilda unga människor i arrangörskap för att de sedan själva ska kunna ta hand om kulturarrangemang i både små och stora sammanhang, från skolavslutningar till större regionala evenemang.

– Framför allt vill vi ge ungdomarna verktyg. Det här är kunskaper som de har nytta av på många olika områden, säger Paula Brante, projektledare i sydöstra Skåne.

Konceptet har sina rötter i Norge, men den modell som nu används i Skåne är utarbetad i Danmark. Kulturcrew drivs av de medverkande kommunerna i samarbete med Riksteatern Skåne och Unga Musik i Syd, med finansiellt stöd från Region Skåne. Tre delregionala nätverk är i gång och i sydöstra Skåne deltar Ystad, Tomelilla och Simrishamn.

När ungdomarna får större kompetens och mer ansvar stärks deras möjligheter att påverka kulturutbudet i skolan, kommunen och regionen. Därmed handlar Kulturcrew också om demokrati och elevinflytande, betonar Maria Larsson från Unga Musik i Syd.

– Ungdomarnas insats blir på riktigt. Det är inget ”hitte-på”. De blir verkligen delaktiga i kulturlivet på olika sätt.

Alla deltagare har självmant sökt sig till projektet.

Noa Kelly och Liv Al-Nehlaoui från Sophiaskolan är båda mycket positiva till Kulturcrew. De gillar idén att ungdomar får mer kontroll över den kultur som de ska konsumera. De har också själva sysslat mycket med dans och teater.

– Jag har alltid hållit på med sådant här och vill bli bättre på det, säger Liv Al-Nehlaoui.

I Skåne kommer Kulturcrew under de närmaste åren att engagera närmare 200 barn och ungdomar. Inom kort hakar även Blekinge på och intresset är stort också i andra delar av landet. En delegation från Sörmland besöker utbildningsdagen i Ystad för att hämta inspiration.

– Folk söker sig till oss här i Skåne för att se hur vi jobbar, eftersom vi var först i Sverige, säger Petra Bergström från Riksteatern Skåne.