Unika bostadsområdet Tvärpilen växer fram

Kivik Artikeln publicerades
Tvärpilen började byggas hösten 2016 och i april 2017 stod de första marklägenheterna klara. Det som återstår att byggas är fem gathus och, som en sista etapp, ytterligare sex marklägenheter.
Foto: Hannah Andersson
Tvärpilen började byggas hösten 2016 och i april 2017 stod de första marklägenheterna klara. Det som återstår att byggas är fem gathus och, som en sista etapp, ytterligare sex marklägenheter.

Ett helt nytt kvarter håller på att växa fram i Kivik. Hösten 2016 togs första spadtaget till Tvärpilen. Nu är det inflyttat i 14 av bostäderna och områdets andra bostadsrättsförening håller på att bildas. Totalt kommer 34 bostäder att stå klara när projektet förväntas färdigställas våren 2021.

Drömmen om att skapa ett både vackert och hållbart bostadsområde är på god väg att slå in för initiativtagare till Tvärpilen, Sven Erik Borglund. Han kom att bli delägare av marken, som då bestod av vall vilken användes för hundrastning och parkering under Äppelmarknaden, och visste precis vad han ville göra med den.

– Jag ville bygga ett bostadsområde, med vackra byggnader, som är hållbart i dubbel bemärkelse, beskriver Sven Erik.

Med hållbart syftar han dels på att husen är byggda i sten, för att stå stadigt i många generationer, men även på infrastrukturen med lösningar för att minimera bostadsområdets miljöpåverkan.

– Solpanelerna producerar en betydande del av elen som kommer att förbrukas i hushållen, värmesystemet är en typ av jord/bergvärme och området har ett eget reningsverk för att minska förbrukningen men även utsläppen till Hanöbukten, berättar Sven Erik.

Sven Erik Borglund är initiativtagare till och projektledare för Tvärpilen. Lovisa Björnberg, är fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Simrishamn som förmedlar bostäderna. I mitten av området, som syns på bilden, kommer det att anläggas två dammar och en vattentrappa.
Foto: Hannah Andersson
Sven Erik Borglund är initiativtagare till och projektledare för Tvärpilen. Lovisa Björnberg, är fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Simrishamn som förmedlar bostäderna. I mitten av området, som syns på bilden, kommer det att anläggas två dammar och en vattentrappa.

Tvärpilen är byggd på historisk mark. För 6500 år sedan gick strandlinjen genom området.

– Innan vi började bygga på marken jobbade arkeologerna här, i olika omgångar, under två år. De hittade två brunnar i sydöstra delen av området, ett fynd som visar att här har bott människor i minst 6000 år.

Ett annat av fynden som gjordes var en tvärpil som fick ge namn åt bostadsprojektet.

– Pilen var en liten tingest som, med sina hullingar, gjorde stor skillnad för dåtidens jägare. Jag tyckte att det var ett passande namn för bostadsområdet. Tänk att det satt människor på stranden här för 6000 år sedan och knackade flintabitar samtidigt som de blickade ut över Östersjön. Med det här projektet vill jag dra mitt strå till stacken för att skapa förutsättningar för människor att fortsätta leva här i 6000 år till.

Solpanelerna producerar en betydande del av elen som kommer att förbrukas i hushållen.
Foto: Hannah Andersson
Solpanelerna producerar en betydande del av elen som kommer att förbrukas i hushållen.

Tvärpilen började byggas hösten 2016 och i april 2017 stod de första husen klara. Intresset för det nytänkande bostadsområdet har varit stort.

– De första marklägenheterna såldes väldigt fort, berättar Lovisa Björnberg, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Simrishamn som är stolt över att vara en del av projektet.

– Det är jätteroligt att få vara en del av framväxten av det här bostadsområdet. Jag är dessutom själv uppvuxen i Kivik, vilket gör det extra kul, säger Lovisa.

Tvärpilen kommer att rymma 34 bostäder när bygget är klart, varav 12 är friköpta och 22 fördelade på två bostadsrättsföreningar.
Foto: Hannah Andersson
Tvärpilen kommer att rymma 34 bostäder när bygget är klart, varav 12 är friköpta och 22 fördelade på två bostadsrättsföreningar.

Nybygget har lockat både deltids- och heltidsboende.

– 12 av de 23 som hittills skrivit kontrakt planerar att mantalsskriva sig här, berättar Lovisa.

Sven Erik Borglund är initiativtagare till och projektledare för Tvärpilen. Lovisa Björnberg, är fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Simrishamn som förmedlar bostäderna.
Foto: Hannah Andersson
Sven Erik Borglund är initiativtagare till och projektledare för Tvärpilen. Lovisa Björnberg, är fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Simrishamn som förmedlar bostäderna.

När området är fullt utbyggt kommer det att bestå av 34 bostäder, både friköpta fastigheter och bostadsrätter. Det som återstår att bygga är fem gathus och som en sista etapp, sex marklägenheter.

– Tanken var från början att bygga fyra friliggande bostäder men intresset för marklägenheterna har varit så stort att vi bestämt oss för att bygga sex stycken sådana, som kommer att säljas i bostadsrättsform.

Bostäderna byggs efterhand som de säljs men planen är att området ska stå klart innan sommaren 2021.