Vad är egentligen ett personligt ombud?

Simrishamn Artikeln publicerades
Bertil Jönsson har arbetat som personligt ombud i Simrishamns kommun sedan uppstarten av verksamheten 2002.
Foto: Hannah Andersson
Bertil Jönsson har arbetat som personligt ombud i Simrishamns kommun sedan uppstarten av verksamheten 2002.

Bertil Jönsson har arbetat som personligt ombud i Simrishamns kommun sedan 2002, men möts fortfarande av många frågor när han presenterar sin yrkestitel. Han menar att osäkerheten kring vad ett personligt ombud egentligen gör är stor.

– Om jag säger exempelvis kurator så vet de allra flesta vad yrkesrollen innebär, men det finns fortfarande många som är osäkra på vad ett personligt ombud är, menar Bertil Jönsson som varit med sedan uppstarten av verksamheten i Simrishamns kommun 2002.

Yrket personligt ombud såg dagens ljus 1995.

– På 60-talet var institutioner som exempelvis Sankt Lars sjukhus fortfarande vanliga men på 1970-talet började utvecklingen från institutionalisering till en individuellt anpassad vård och stöd ute i samhället, berättar Bertil. 1995 kom psykiatrireformen och personligt ombud blev ett av redskapen för att stötta personer som själv hade svårt att tillvarata sina rättigheter.

I Skåne län finns det idag 40-50 personer som arbetar som personligt ombud på heltid.

Vem kan få hjälp av ett personligt ombud?

– Personer över 18 år som har någon slags funktionsnedsättning och har svårt att få vardagen att fungera, svarar Bertil. En stor andel som vänder sig till mig lider av depression eller annan psykisk ohälsa. Många klienter kontaktar mig själva men ibland är det en anhörig, vän eller granne som tar den första kontakten. Vi har även uppsökande verksamhet, vilken kanske är vårt allra viktigaste jobb. Då tar vi kontakt med personer, som inte kan eller vågar ta kontakt för att få hjälp och stöd, efter tips från myndigheter eller privatpersoner.

Vilken är det personliga ombudets uppgift?

– Att hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar till en förbättrad livssituation och ett mer självständigt liv, med möjlighet till större delaktighet i samhället. Enkelt förklarat att hjälpa våra klienter att få tillgång till samhällets utbud av vård, service och stöd. Vårt arbete utgår helt från den enskildes önskemål och behov.

Personligt ombud är ett frivilligt, och helt kostnadsfritt, stöd.

– Vi för inga journaler och har självklart tystnadsplikt, poängterar Bertil. Ledstjärnan för vårt arbete är ett värdigt bemötande i alla situationer. Jag möter mina klienter som en jämlike och med synsättet att ”idag är det du som behöver hjälp men imorgon kan det vara jag”. Klienten väljer var vi ska träffas, på mitt kontor, ute på stan eller hemma hos honom eller henne.

När kontakt och tillit byggts upp gör det personliga ombudet en behovsinventering tillsammans med klienten som ligger till grund för den individuella handlingsplanen. En vanlig arbetsuppgift för ett personligt ombud är stötta klienten i kontakt med olika myndigheter och organisationer, exempelvis försäkringskassan, primärvården, arbetsförmedlingen eller en skuldsanerare.

– Psykisk ohälsa och dålig ekonomi följs tyvärr ofta åt, berättar Bertil. De här personerna har fullt upp med sin sjukdom och har svårt att orka med annat. Och att få hjälp med att få stabilitet i sin ekonomi kan ofta få människor att må så mycket bättre.

Även om det periodvis kan vara mycket att göra för Bertil så har han aldrig ångrat sitt yrkesval.

– Det är det bästa arbete jag någonsin haft. Drivkraften är viljan att göra skillnad. Det känns så meningsfullt att kunna hjälpa en annan människa att komma på fötter!

Fakta

Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till personer med svåra och långvariga funktionsnedsättningar. För att kunna få hjälp måste personen ha fyllt 18 år och vara skriven i kommunen där det personliga ombudet är verksam.

Det personliga ombudet har tystnadsplikt. Stödet är kostnadsfritt och sker helt utifrån den enskildes önskemål och behov.

Personligt ombud stöttar sin klient i kontakten med olika myndigheter och hjälper personen att få tillgång till samhällets utbud av vård, service och stöd. Vid behov kan det personliga ombudet även erbjuda juridisk hjälp.

Bertil Jönsson arbetar som personligt ombud i Simrishamn, Anna Halonen i Tomelilla, Stefan Vendel i Sjöbo och Susie Svensson på alla tre orterna.

Visa mer...