Vänligt välkomnande i entrén skänker trygghet

Insidan Artikeln publicerades
Både Lena Nyrén och Margareta Krafft är idag pensionärer men har tidigare arbetat med pedagogiska och sociala yrken.– Det känns meningsfullt att fortsätta träffa och kunna hjälpa människor, säger Lena.
Foto:Janni rix
Både Lena Nyrén och Margareta Krafft är idag pensionärer men har tidigare arbetat med pedagogiska och sociala yrken.– Det känns meningsfullt att fortsätta träffa och kunna hjälpa människor, säger Lena.

Sedan början av november finns Rödakorsvärdar på plats i entrén till sjukhuset i Simrishamn för att hjälpa patienter och besökare genom att exempelvis visa vägen, hjälpa till att ringa taxi eller färdtjänst, eller bara hålla sällskap när väntan blir lång.

Rödakorsetvärd finns inom hälso- och sjukvården i hela Sverige, bara i Skåne finns det ungefär 200 ideellt engagerade.

– Initiativet startade i Sverige 1959 med inspiration från amerikanska Röda Korsets insatser på sjukhus i USA, berättar Peter Hodgson, samordnare för Rödakorsvärdarna i Skåne. Det började med Rödakorsvärdar i entrén på sjukhus, men vår verksamhet har utvecklats och idag finns våra värdar även på plats på akutmottagningar och på vårdavdelningar för att ge stöd. 2010 inledde vi samarbetet med Region Skåne som har betytt mycket för oss.

– När det gäller Simrishamn hade jag sådan tur att jag fick en förfrågan från sjukhuset samtidigt som det fanns frivilliga som var intresserade av att bli värdar, berättar Peter.

I slutet av juli träffade Peter representanter från Röda korset i Simrishamn och sjukhuset, Capio Vårdcentral respektive Praktikertjänst Närsjukhuset Simrishamn, för ett första möte. Ett gäng om tio intresserade internutbildades i arbetssätt och säkerhetsrutiner och den 6 november fanns de första värdarna på plats i sjukhusentrén.

Medmänskligt stöd

När ÖM besöker sjukhuset en torsdagsförmiddag är det Margareta Krafft och Lena Nyrén som möter upp iklädd varsin röd väst.

– Till en början arbetar vi parvis och finns här på sjukhuset mellan klockan 9-12 måndagar och torsdagar, samt måndagar klockan 12-15 ojämna veckor, berättar Margareta som är samordnare för värdarna i Simrishamn.

Värdarna utgår från entrén men kan även möta upp på avdelningarna.

– Vi har nyligen fått en telefon som personalen på avdelningarna kan ringa om någon patient behöver stöd, berättar Lena.

Värdarnas uppgift är att ge medmänskligt stöd.

– Vi har avgett tystnadslöfte och även om en del av oss är sjukvårdsutbildade så får vi inte utföra någon typ av vård, poängterar Margareta. Vi stöttar, skänker trygghet och fyller även en social funktion, många besökare stannar bara upp för att hälsa och byta några ord.

Både Margareta och Lena är idag pensionärer men har tidigare arbetat med pedagogiska och sociala yrken.

– Det känns meningsfullt att fortsätta träffa och kunna hjälpa människor, säger Lena.

Positivt samarbete

Jenny Dahl, enhetschef på Praktikertjänst Närsjukhus i Simrishamn, ansluter. Hon är glad för det nya samarbetet.

– Det här är ett väldigt positivt och roligt samarbete som är betydelsefullt för patienterna, säger Jenny. Eftersom det finns ett antal olika vårdaktörer under samma tak här så kan det lätt bli förvirrande för patienterna vart de ska ta vägen. Värdarna ger ett värdefullt stöd när de visar besökarna tillrätta och får dem att känna sig trygga.

I dagsläget är Rödakorsvärdarna tio till antalet men de vill gärna bli fler.

– Blir vi fler kan vi bemanna fler pass och dagar. Eftersom vi hittills bara är kvinnor hade vi gärna sett att även män anmäler intresse, avslutar Margareta.

Text: Hannah Andersson

Bild: Janni Rix

Fakta

Rödakorsvärd

Totalt är det cirka 10 000 Rödakorsvärdar som möter patienter på 65 olika platser inom hälso- och sjukvården i Sverige. Rödakorsvärdar är ett medmänskligt stöd till patienter, närstående och besökare som kommer till hälso- och sjukvården. De hjälper till med praktiska saker som en anhörig eller vän skulle ha gjort. Rödakorsvärdarna utför inget sjukvårds- eller omvårdnadsarbete och ersätter aldrig personal.