Vattenvårdsprojekt sjösatt

Insidan Artikeln publicerades
Representanter från fem kommuner i sydöstra Skåne samt Österlens vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån träffades i söndags för kick-off av det gemensamma projektet Österlens sköna vattendrag.
Foto:Hannah Andersson
Representanter från fem kommuner i sydöstra Skåne samt Österlens vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån träffades i söndags för kick-off av det gemensamma projektet Österlens sköna vattendrag.

I söndags var det kick-off för Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag. Representanter från de fem samarbetande kommunerna samt Österlens vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån träffades för att vandra en bit längs Verkaån med fikastopp vid Hallamölla vattenfall.

Med på vandringen var också Valentina Zülsdorff, nyanställd projektledare.

– Det känns jättebra att nu ha en projektledare på plats, säger Kenneth Strömbeck ordförande i Österlens vattenråd.

Valentina tillträdde tjänsten den 15 mars. Projektet löper över tre år och är ett samarbete mellan fem kommuner i sydöstra Skåne; Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Kristianstad och Hörby. Projektet har en budget på totalt 3 miljoner kronor varav hälften är ett Leaderstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och hälften finansieras av samarbetskommunerna, i proportion till storleken på åarnas avrinningsområde i respektive kommun.

– Projektets främsta mål är att bygga upp ett nätverk, genom vilket vi kan jobba för en hållbar hantering av vattenfrågor i framtiden, säger Valentina. Verkaån har idag en god ekologisk status, men de flesta av åarna i området har bara en måttlig ekologisk status och ingen av dem har en god kemisk status. Vi måste jobba för att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv i samtliga tolv vattendrag i kommunerna, säger hon och berättar att intresset från de ideella föreningarnas sida att delta i projektet har varit stort. Alla verkar vara öppna för nya lösningar och tillsammans kan vi nå målen.

Ett första steg i arbetet blir att bjuda in till inspirationsmöten.

– Vi kommer att organisera totalt sexton inspirationsmöten med syfte att sprida kunskap och samla information. Från dessa möten kan vi sedan vaska fram förslag på åtgärder om hur man kan förbättra vattenmiljön.

Valentinas uppdrag är att nå ut till många olika målgrupper.

– Även barn och ungdomar kommer att inkluderas i projektet. De är framtiden och det är viktigt att låta dem lära känna vattendragen för att de ska se värdet i att värna om dem.

Valentina har sin arbetsplats hos Miljöförbundet i Tomelilla.

Text och bild: Hannah Andersson