Artiklar om bok

Hälften av Österlenakademiens för närvarande 16 ledamöter, med ordförande Ola Ohlsson i spetsen, deltog vid bokreleasen av tredje gemensamma alstret "Personligt öster om leden". Akademien har 18 stolar, men nyligen bortgångna paret Holms platser har ännu inte hunnit fyllas. Det är också till dem den nya boken är tillägnad.
Foto:
ÖM Insidan 30 november

Personligt verk av Österlenakademien

Som titeln på Österlenakademiens nya bok förkunnar är många av texterna personligt hållna. Samtidigt medger...