TV

Kultur & Nöje 03/08 10.16

Nya Stup underhöll på motorträffen

01:09
. . .

Nya Stup var bandet som stod för underhållningen på motorträffen i Gärsnäs den 1 augusti. Till träffarna kommer hundratals, och ibland uppemot tusen besökare och fordon av alla de sorter finns på plats.