Borrbyelever firade FN-dagen

Simrishamn Artikeln publicerades
Förskoleklassen lekte Kram-tan. Rama Al Fakeer ger Nour Celander en riktig kompiskram.
Foto: Hannah Andersson
Förskoleklassen lekte Kram-tan. Rama Al Fakeer ger Nour Celander en riktig kompiskram.

Firandet av FN-dagen på Borrby skola inleddes med högtidligt tal av rektor Magnus Lassen Törn, sång av eleverna i förskoleklassen, årskurs 2 och 3, samt presentation av skolans elevråd, matråd och trivselkamrater. Sedan väntade vänskapslekar och aktiviteter på temat allas lika värde.

Det var skolans elevhälsoteam som stod bakom initiativet.

– Vårt team jobbar hälsofrämjande och vi hade en uppskattad hälsodag i våras, berättar Anki Larsson, specialpedagog. Nu ville vi göra en värdegrundsdag som sammanfaller med FN-dagen. Allas lika värde kommer att vara i fokus i olika aktiviteter under dagen, berättar Sussi Cederstrand, speciallärare.

Eleverna på Borrby skola har inflytande över sin skolmiljö genom bland annat elevrådet och matrådet.

– Vi har även trivselkamrater som jobbar med att spåna idéer för att öka trivseln på skolan, berättar Gun-Marie Karlsson, kurator. Det är fantastiskt att mötas av elevernas stora engagemang i alla tre grupperna!

Tillsammans du och jag, tillsammans är vi bra, sjöng eleverna i årskurs 2 och 3.
Foto: Hannah Andersson
Tillsammans du och jag, tillsammans är vi bra, sjöng eleverna i årskurs 2 och 3.

 

På rasten väntade vänskapslekar. Årskurs 6 höll värmen i höstkylan med kull.
Foto: Hannah Andersson
På rasten väntade vänskapslekar. Årskurs 6 höll värmen i höstkylan med kull.

 

FN-dagen till ära var aulan var smyckad med fina teckningar. – Eleverna i årskurs 5 och 6 har gjort bidrag till Lions teckningstävling på temat ”Vänlighet har betydelse”, berättar Elisabeth Korsdala, bildlärare på skolan.
Foto: Hannah Andersson
FN-dagen till ära var aulan var smyckad med fina teckningar. – Eleverna i årskurs 5 och 6 har gjort bidrag till Lions teckningstävling på temat ”Vänlighet har betydelse”, berättar Elisabeth Korsdala, bildlärare på skolan.

 

Matrådet hade ordnat fika sponsrad av Peppinge frukt och grönt, Kiviks musteri, Gunnarshögs gård och Gröna butiken på Orelund. Sven Larsson, Linus Lönnborn och Johan Bjershög hjälptes åt att köra ut med godsakerna till klasserna.
Foto: Hannah Andersson
Matrådet hade ordnat fika sponsrad av Peppinge frukt och grönt, Kiviks musteri, Gunnarshögs gård och Gröna butiken på Orelund. Sven Larsson, Linus Lönnborn och Johan Bjershög hjälptes åt att köra ut med godsakerna till klasserna.
Fredsduvor av lera och barnkonventionen som broderi var bara två exempel på Borrbyelevernas många kreativa alster som ställdes ut i skolans matsal under FN-dagen.
Foto: Hannah Andersson
Fredsduvor av lera och barnkonventionen som broderi var bara två exempel på Borrbyelevernas många kreativa alster som ställdes ut i skolans matsal under FN-dagen.